Banner
Terugblik Banner

Als raadslid ben je een volksvertegenwoordiger. Een geweldige manier om het verschil te maken voor de mensen in jouw gemeente. Maar, soms zien mede-inwoners jou misschien als hun belangenbehartiger en worden hoge verwachtingen ‘opgelegd’: “Jij gaat toch zeker wel TEGEN die windturbines stemmen die bij mij in de achtertuin moeten komen?” Jezelf staande houden in dergelijke situaties is niet altijd even eenvoudig.

Theorie en praktijk

In het gemeentehuis van Lingewaard kwamen op donderdagavond 30 november raadsleden uit de regio Gelderland-Midden bijeen om met elkaar te praten over omgaan met druk en wantrouwen. Frank Hoes leidde de avond in met een blokje theorie. Hij gaf de raadsleden enige achtergrond in psychologische processen. Ook gaf hij tips om in dialoog te gaan met iemand. Zo kwamen Houding, Kader, Gedrag en Techniek aan de orde. Na de theorie gingen we in twee groepen uiteen. Eén groep oefende, onder leiding van griffier Patrick Peters, met het voeren van een moeilijk gesprek met een inwoner. Wat zeg je? Wat doe je? Maar ook heel belangrijk: hoe ervaar je zo’n gesprek? De andere groep ging samen met Frank aan de slag met vragen stellen en antwoord geven.

Niet één oplossing

Het werd duidelijk dat iedereen anders omgaat met druk en wantrouwen. Waar in een gelijke situatie het ene raadslid alles van zich af laat glijden, ligt een andere raadslid er ’s nachts van wakker. En dat heeft met veel verschillende dingen te maken. Maar het belangrijkste wat we hieruit meenemen is dat je hiervoor ook bij je collega’s terecht kunt. Een mooi uitkomst van de avond: deel je ervaringen en help elkaar!

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.