Banner
Terugblik Banner

Op zaterdag 1 oktober organiseerden we voor de tweede keer de Dag voor lokale partijen. Ditmaal in samenwerking met het Kennispunt voor Lokale Partijen en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Na een welkom van dagvoorzitter Rosalie Thomassen opende gedeputeerde Jan Markink de dag met een korte inleiding. Vervolgens introduceerden de Gelderland Academie, het Kennispunt voor Lokale Partijen en het ondersteuningsteam weerbaar bestuur zich.
Julien van Ostaaijen nam daarna de deelnemers mee in de succesfactoren van de lokale partijen. De stijging van het aantal stemmen op lokale partijen is opmerkelijk te noemen, omdat de opkomst bij de lokale verkiezingen al jaren daalt. Dit is te verklaren door lokale reputatie, de afkeer voor Haagse politiek en omdat de landelijke partij van voorkeur niet meedoet. Lokale partijen blijven volgens Julien ook de komende tijd profiteren van deze factoren, omdat deze niet zullen verdwijnen. De aanwezigen deden actief mee en wisselden ervaringen met elkaar uit.
Thomas Zandstra sloot het plenaire gedeelte af met een uitleg over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen. De Evaluatiewet Wet Financiering Politieke Partijen is onlangs door de Tweede Kamer behandeld en wordt onderdeel van de Wet op de Politieke partijen. Thomas benadrukte dat de regels ook gaan gelden voor alle politieke partijen in het decentraal bestuur. Er wordt in de wet geen onderscheid gemaakt tussen lokale politieke partijen en de lokale afdelingen van landelijke partijen. Dit kan nadelig uit pakken voor de lokale politieke partijen.

Aan de slag!

Na de pauze konden de deelnemers kiezen uit drie workshops.

Workshop ‘De slangenkuil’ door Laurens van Voorst
De politiek is een slangenkuil en dat is helemaal niet erg. Met veel humor besprak Laurens van Voorst dilemma’s uit de lokale politiek. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je je onderscheidt, maar ook je zin krijgt? De deelnemers kregen een flink aantal adviezen mee. Hoe krijg je bijvoorbeeld de gunfactor: wees oprecht! Maak politiek niet persoonlijk! En wheel en deal: verdiep je in de ander, evalueer en leer van elke raadsvergadering. Deelnemers uit verschillende gemeenten deden actief mee en leerden van elkaars ervaringen.

Workshop ‘Omgaan met de pers’ door Rik van Druten
In deze workshop werd uitgebreid stilgestaan bij de rol van de media op het werk van de raadsleden. Het medialandschap is veranderd. Zo kan iedereen tegenwoordig met zijn of haar telefoon een filmpje van je maken en dit op internet zetten. Maar dat niet alleen, de lokale media hebben het ook moeilijk; huis-aan-huisbladen verdwijnen en er komen minder journalisten naar raadsvergaderingen. Toch blijven de media belangrijk. Als raadslid wil je een boodschap overbrengen naar jouw doelgroep, en meestal zit de media ertussen. Zij fungeren als tussenpersoon. Het is dus belangrijk om een goede (zakelijke) relatie met de media te hebben.

Al snel was er een interessant vraaggesprek gaande tussen Rik en de deelnemers. Iedereen deelt ervaringen en we kregen een aantal belangrijke tips:

  • Off the record bestaat niet. Alles wat je zegt, ook al is het interview afgelopen, mag een journalist gebruiken. Blijf dus gefocust van begin tot einde.
  • Bereid je voor! Zorg dat je weet wat jouw kernboodschap is en zoek naar haakjes om die kernboodschap over te brengen.
  • Kleed je naar de situatie en wees altijd jezelf.

Workshop ‘Debattraining’ door oud-wethouders Paul Loermans (Kernachtig Wijchen) en Michiel Wiersinga (Nieuwe Lijn (Epe)

Tijdens deze deelden twee voormalig wethouders hun ervaringen met de deelnemers. Er was onder andere aandacht voor het bepalen van het doel van je bijdrage aan het debat. Wil je collega-raadsleden meekrijgen in je standpunt, of wil je slechts een punt maken? Ook werd aandacht besteed aan de opbouw van je betoog via de POG-indeling (Probleem, Oplossing, Gevolg) en Triple-A (Aandacht, Argumenten, Appel). Uiteraard was er ook ruimte om deze zaken te oefenen. De deelnemers gaven elkaar feedback op de korte betogen. Natuurlijk deelden de trainers nuttige tips:

  • Tijdens een debat wordt er op je gelet. Straal aandacht uit, ook als je niet zelf aan het woord bent.
  • Houd je verhaal helder en breng het probleem dichtbij, naar waar het mensen raakt.
  • Choose your battles. Moet je overal wat van vinden of kan je ook aansluiten bij wat een andere fractie heeft gezegd?
  • Zet je fractiegenoten in om mee te luisteren naar de betogen van andere fracties tijdens het debat.
  • Oefenen, oefenen, oefenen!

Vervolg

De volgende Dag voor lokale partijen is op zaterdag 7 oktober 2023. Zet deze datum alvast in de agenda!

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.