Banner
Terugblik Banner

Op 22 mei organiseerden we in samenwerking met de Radboud Academy voor de eerste keer de masterclass ‘Regionale samenwerking’. Het was een interessante avond, waarbij de deelnemers veel ervaringen konden delen en hoorden hoe de samenwerkingen in andere regio’s geregeld zijn.

Speelveld schetsen

De avond begon met een kennis- en ophaalrondje. Samen bespraken we waar de deelnemers de afgelopen weken tegenaan liepen ten aanzien van regionale samenwerking en wat zij graag wilden leren. Daarna nam Marieke van Genugten het woord. Zij is universitair hoofddocent bestuurskunde en doet onderzoek naar lokaal publiek management en governance. Daarin richt zij zich o.a. op de (be)sturing van organisaties die op afstand staan van gemeenten, zoals verbonden partijen en meer informele intergemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden. Marieke vertelde over de belangrijkste doelen en motieven om regionaal samen te werken. Ook schetste ze de uitdagingen in sturing, controle, democratische legitimiteit en de lokale identiteit. Vervolgens ging Marieke in op wat regionale samenwerking betekent voor zowel colleges als raden. We spraken over de basisvoorziening van bestaande regionale samenwerkingsverbanden, over de rol van de raad bij regionale samenwerking en over welke kennis en de expertise nodig is (o.a. welke ondersteuning biedt de griffie en het belang van een vast agendapunt ‘regionale samenwerking’).

Jouw rol als raadslid

Samen met Marieke gingen we in op de vraag wat regionale samenwerking betekent voor je rol als raadslid. Wat is jouw betrokkenheid als raadslid bij de totstandkoming van de regionale samenwerking, maar ook gedurende de samenwerking? Vooraf is het belangrijk dat je een visie op en inzicht hebt in de regionale samenwerking. Ook moeten er heldere doelen worden geformuleerd en prestatienormen worden ontwikkeld. En gedurende de samenwerking blijft de betrokkenheid als raadslid van belang. Hierbij is het blijven investeren in een gezamenlijke visie, kennisdeling en dialoog noodzakelijk. Net als contact onderhouden en evalueren. Daarna gingen we in groepjes in gesprek over wat de belangrijkste les is voor jezelf als raadslid. Ook deelden we ervaringen met de manieren van werken in de verschillende regio’s.

Regionale samenwerking Achterhoek

De avond werd afgesloten door Rob Janssens. Hij is griffier bij de gemeente Doetinchem en waarnemend griffier bij Achterhoek Board. Rob vertelde de deelnemers meer over hoe de regionale samenwerking in de Achterhoek is geregeld. Zo werd er nog een extra link gelegd met de praktijk.
Zo werd het een zeer interessante avond waarbij er veel tips zijn gedeeld. Ook werd het duidelijk dat je als raadslid meer het politieke gesprek aan moeten gaan in plaats van het debat om meer resultaat te bereiken.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.