Banner
Terugblik Banner

In een interactieve sessie gingen Gelderse griffiers op 2 juli in gesprek over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Wat moet of kan je in de aanloop van de verkiezingen doen? En wat doe je erna?

In aanloop naar

Gespreksleider Elisabeth van den Hoogen opent het gesprek met twee stellingen. Vinden de griffiers dat het hun taak is een verkiezingsdebat te organiseren? En welke rol pak je tijdens de formatie? Na een korte verkenning van deze onderwerpen krijgt Evelien van Drie (griffier gemeente Putten) het woord. Zij schetst een aantal vragen die zij heeft rondom de aanloop naar de verkiezingen. Welke input kan je bijvoorbeeld meenemen naar het presidium? Wat doe je met het verkiezingsdebat? Waar ga je vooraf over in gesprek met partijen? Al snel komen de collega-griffiers met tips en verwijzen naar reglementen en regelingen waar meer informatie te vinden is. Ook ontstaan er door het gesprek weer andere vragen (en antwoorden).

En wat erna?

Na een korte pauze geeft Hans Tabak (griffier gemeente Oldebroek) een introductie op het tweede thema van de ochtend. We focussen ons op de tijd vlak na de verkiezingen. Wat is je rol? Wat past bij jou als persoon, als griffier? En hoe zien je partners in de gemeente dat? Ook in deze ronde blijkt er voldoende te bespreken. Er worden bruikbare ideeën gedeeld en ervaringen uitgewisseld.

Met een mooie wens van een van de griffiers sluiten we af: dat de positie van de lokale politiek en het belang van lokale democratie sterk blijft!

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.