Banner
Terugblik Banner

Op vrijdag 17 mei verzamelden meer dan zestig raads- en Statenleden zich in het Huis der Provincie voor de Ondermijningsconferentie. Deze bijeenkomst werd in samenwerking met het Programma Weerbare Overheid van Gelderland georganiseerd.

Samenwerking noodzakelijk

Commissaris van de Koning John Berends opende de bijeenkomst met een oproep tot samenwerking om ondermijning tegen te gaan. “De problematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak. Goede samenwerking tussen gemeenten, politie en andere ketenpartners is noodzakelijk”. Vervolgens werden de aanwezigen toegesproken door John Lucas, Hoofdofficier van Justitie van het OM in Oost Nederland. Hij schetste eerst de contouren van het begrip ondermijning. Wat is het nu eigenlijk? Wat zien wij in ons gebied? Welke fenomenen zien we en welke zorgen zien we ontstaan? Hij besteedde onder andere aandacht aan de samenwerking tussen strafrecht en bestuursrecht (en in het bijzonder fiscaal recht) bij het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast riep hij de aanwezigen op om hun burgemeester als meest publieke figuur van de gemeente te steunen in de strijd tegen ondermijning.

Van drugs en netwerkcorruptie naar vakantieparken en motorbendes

Na een korte pauze konden de deelnemers kiezen uit vijf verschillende workshops.

  • De focus van ons huidige integriteitsbeleid ligt op gedragscodes en eedaflegging. De vraag is of we hiermee voldoende aandacht hebben voor het netwerk waarin wij opereren. Netwerken van bedrijfsleven en politiek zijn namelijk een excellente voedingsbodem voor netwerkcorruptie. In de workshop ging de spreker in op het vinden van blinde vlekken in je netwerk.
  • Tijdens de workshop ‘Synthetische drugsproductie; waar een klein land groot in kan zijn’ werd ingegaan op de omvang van de wereldwijde synthetische drugsmarkt. De afgelopen decennia is Nederland uitgegroeid tot discutabele marktleider op het gebied van XTC en speed. Inmiddels staat ons land daarom bekend om de kwaliteit en innovatie op het gebied van synthetische drugs.
  • In het project Ariadne heeft provincie Gelderland de handschoen opgepakt om samen met gemeenten, OM en de sector de overlast en criminaliteit op de parken tegen te gaan. De aanwezigen kregen een inkijkje in de unieke aanpak tegen overlast op Gelderse vakantieparken.
  • De sprekers van de workshop over Outlaw Motorcycle Gang (OMG) namen de aanwezigen mee in die wereld. OMGs staan bekend om het verstoring van de openbare orde, waarbij geweld en bedreigingen niet geschuwd worden. Deze ernstige verstoringen van de rechtsorde vragen om een integrale en daadkrachtige aanpak van de overheid.
  • Deelnemers aan de Ondermijningsconferentie konden ook een kijkje in de ondermijningscontainer. Daar wordt de drugsproblematiek in beeld gebracht met aandacht voor synthetische drugs (en het afval), wietkwekers en cocaïnesmokkel.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.