Banner
Terugblik Banner

Voor de derde keer werd op donderdag 6 februari een conferentie georganiseerd met als thema ‘Vernieuwing van lokale democratie’. Dit jaar was er extra aandacht voor de lokale democratie in beweging: wat gebeurt er allemaal in onze provincie? Hoe gaan gemeenten om met rolveranderingen van de overheid? En hoe betrekken we de inwoners bij ons beleid?

Stellingen

Al snel na de opening door dagvoorzitter Eveline van Rijswijk werden gedeputeerden Peter van ’t Hoog en Jan Markink naar voren gevraagd. Beide heren gingen met elkaar en met het publiek in gesprek. Dit deden ze aan de hand van stellingen als ‘Door het initiatief van bewoners als uitgangspunt te nemen, vergroot je de kloof juist tussen groepen die initiatief nemen en de groep die dat niet kan’ en ‘Provincie en gemeenten weten niet hoe ze om moeten gaan met inwoners die niet (meteen) van zich laten horen’. Een mooie aftrap van deze middag.

Vrijheid en autonomie

Daarna was het woord aan Prof. Dr. Paul Frissen. Op een prikkelende manier nam hij de aanwezigen mee in de mogelijke toekomsten van burgerparticipatie. Het idee is dat de samenleving meer voor zichzelf moet zorgen en dat de overheid terug treedt. Tegenwoordig zijn er daarom veel initiatieven vanuit burgers om de wereld een beetje beter te maken, maar er zijn ook veel regels en procedures waar zij tegenaan lopen. Die regels zijn er om iedereen gelijk te maken voor de overheid. Maar als burgers zelf iets doen en je laat dat als overheid gebeuren, dan zijn die regels niet van toepassing want dan mogen burgers dat zelf bedenken. De overheid kan dat mogelijk maken door vrijheid en autonomie te laten aan die burgerinitiatieven en het niet in het kader van algemene regels te plaatsen. Dat heeft wel een consequentie, namelijk dat er dingen gebeuren die de overheid of burgers niet bevallen. En dan moet er weer ingegrepen worden. De vraag is in hoeverre je als overheid met maatwerk gaat werken in relatie tot burgerparticipatie. Frissen sloot zijn verhaal af met de opmerking dat de grootste opgave voor de overheid bij burgerparticipatie is om zich er niet mee te bemoeien.

In de praktijk

Na deze inleiding was het tijd om naar de workshops te gaan. In totaal waren er acht verschillende workshops en twee rondes. Vanuit de hele provincie vertelden gemeenten over hoe zij omgaan met burgerparticipatie. De gemeente Nunspeet betrekt bijvoorbeeld inwoners actief bij de herontwikkeling van een park. De gemeente Oldebroek werkt met een burgerbegroting en de gemeente Harderwijk organiseert jaarlijks de ‘Maand van Burgerschap’. Eveline van Rijswijk deelde de beste – wetenschappelijk verantwoorde – adviezen hoe je op lokaal niveau komt tot meer diversiteit. Open Embassy ging in op inclusieve lokale democratische vernieuwing.

Aan het einde van het programma was er nog ruimte om na te praten onder het genot van een streetfoodbuffet. We kijken terug op een geslaagde en inspirerende middag!

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.