Banner
Terugblik Banner

Op donderdagavond 21 april zijn we te gast in het gemeentehuis van Westervoort. De griffier van deze gemeente, Marte Smits-Jansen, heet ons van harte welkom en geeft al snel het woord aan Alinda van Bruggen van adviesbureau WagenaarHoes. We gaan vanavond aan de slag met de positie van de raad.

Aan het stuur komen en blijven

Na een korte introductie gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. Hoe kom je eigenlijk aan het stuur? En hoe blijf je dat? Werk je vanuit het wat en hoe? Of vanuit het waartoe? Dat laatste, het werken van het waartoe, is cruciaal om aan het stuur te komen én te blijven. Door de vele levendige gesprekken vol voorbeelden vliegt het eerste uur voorbij. We sluiten dit deel af met tips voor elkaar: wat helpt raden en raadsleden het meest om aan het stuur te komen? Er komen diverse tips voorbij, zoals samenwerken, zelf onderwerpen agenderen, vooruitzien, je blijven verwonderen, luisteren en met respect met elkaar omgaan (ook anderen hebben goede ideeën).

Casus

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we aan de slag met een casus waarin ook het dualisme aan de orde komt, want hoe verhoud je je als raad tot het college? De deelnemers wordt gevraagd om in duo’s in gesprek te gaan over verschillende dilemma’s. Wat doe je als raadslid? En waarom? Het gesprek blijft levendig tot het einde van het programma. Iets later dan gepland beginnen we aan de borrel, waarin er ruimte is om elkaar beter te leren kennen.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.