Banner
Terugblik Banner

Op vrijdag 1 oktober organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de provincie Gelderland en VNG Gelderland voor de tweede keer een kennisbijeenkomst voor alle wethouders financiën in Gelderland. Vrijwel alle gemeenten staan voor dezelfde financiële uitdagingen. Hoe ga je daar als wethouders financiën en colleges mee om?

Spannende tijden

Na een aftrap van gastheer Ronald Paping (gemeente Arnhem) nam Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) de deelnemers mee in de ontwikkelingen in Den Haag. Vanuit de aanwezige wethouders werden zorgen geuit over de steeds krapper wordende beleidsruimte die gemeenten nog over hebben. Het blijft de kunst in de relatie met het Rijk om enerzijds stevig te onderhandelen en op je strepen te staan, maar tegelijkertijd goed in dialoog met elkaar te blijven, besluit Geluk.
Gedeputeerde Jan Markink schetste een beeld van het financiële perspectief van de provincie voor de komende periode. Ook voor de provincie zijn het veranderende tijden, waarbij de toekomst gepaard gaat met de nodige onzekerheden. Duidelijk is dat deze ontwikkelingen ook grote consequenties hebben voor het partnerschap in Gelderland.

Het wethouderschap

Na beide inleidingen vroeg dagvoorzitter Lars van Egmond aan de zaal waar je als wethouder financiën het meest van wakker ligt? Waar liggen je grootste zorgen? Onderstaande uitkomst laat de top 5 zien.

Als afronding van het plenaire programma van de bijeenkomst ging de dagvoorzitter in gesprek met wethouders Jeroen de Jong (gemeente Harderwijk) en Marinka Mulder (gemeente Renkum). Hoe is het nu om wethouder financiën te zijn in deze tijd, met ook de gemeenteraadsverkiezingen op komst? Wat zie jij als wethouder op je afkomen? Na het plenaire deel gingen de deelnemers uiteen in drie deelsessies.

Samen voor Gelderland

Een deel van de wethouders ging samen met Jan Markink in gesprek over het partnerschap in de opgaven van vandaag en morgen. Voortbordurend op het gesprek in het plenaire gedeelte gingen de aanwezigen in op de vraag of het partnerschap vanuit de taak of de opgave aangevlogen moet worden.

Koersen met onhelder perspectief

Leonard Geluk ging met een aantal wethouders in gesprek om te horen wat er in Gelderland speelt en dit mee te nemen in de gesprekken die de VNG op het landelijk toneel voert. Onderwerpen die naar voren werden gebracht zijn de verwachtingen ten aanzien van het nieuwe regeerakkoord, de lange termijn ontwikkeling van gemeenten over 10 jaar en de positie die de VNG hierin pakt, de rol van de gemeenten in de (op handen zijnde) transities en de mate van invloed die je als gemeente hebt op je uitgaven en je eigen beleidsruimte als gemeente.

Nieuwe verdeling Gemeentefonds

Dirk Jans, specialist Gemeentefonds, verbonden aan LIAS/PAUW, nam een groep wethouders mee in de ins- en outs van de septembercirculaire, de normeringsmethodiek en de financiële effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.