Banner
Terugblik Banner

De afgelopen jaren worden steeds meer politieke ambtsdragers slachtoffer van agressie en geweld. Met name intimidatie, verbale agressie en bedreiging zijn veel voorkomende problemen. Tegelijkertijd neemt het aantal meldingen en aangiftes af. In een interactieve webinar op 18 november ging Harold van de Velde (Zeeuws Statenlid en voorzitter Statenlidnu) in gesprek met verschillende gasten. Wat zijn hun ervaringen en waar kan je terecht voor hulp?

Impact

Gelders Statenlid Karin Jeurink en Sonja Wagemans (raadslid gemeente Bergeijk) vertelden over wat hen is overkomen en wat dat persoonlijk met hen heeft gedaan. Karin gaf aan dat zij twee keer is bedreigd en geïntimideerd. Zij kreeg hiervoor voldoende nazorg. Ze is echter naar aanleiding van de gebeurtennissen wel meer bewust van het feit wat ze op eigen naam publiceert. Sonja is bedreigd en beledigd. Door het incident is ze zelfs gestopt als raadslid. Ze voelde zich niet gesteund door de raad noch door de burgemeester. Nazorg was er niet voor haar. In de gemeente waar zij werkzaam was, was er ook geen agressieprotocol. In een video vertelt ook Utrechts Statenlid Julie d’Hondt haar verhaal. Zij is bedreigd en uitgescholden, maar is wel goed ondersteund door de commissaris van de Koning.

Alertheid

John Berends (commissaris van de Koning Gelderland) en Renée Wiggers (voorzitter Vereniging van Griffiers en griffier Provinciale Staten Overijssel) waren geschrokken van het verhaal van Sonja. Ze vonden het heel spijtig dat Sonja is gestopt met haar werk als raadslid door het onveilige gevoel. Ze benadrukten daarom dat het belangrijk is dat er een open, veilige transparante omgeving is. John geeft aan dat er een vast moment in de week is dat Statenleden hem kunnen aanspreken. Renée geeft aan dat griffie ook een rol kan spelen. De griffies moeten ogen en oren open houden. Alertheid is heel belangrijk.

Animatie Agressieprotocol

De Nederlandse vereniging voor Raadsleden heeft een animatie gemaakt over het agressieprotocol en die werd tijdens de webinar getoond. In een agressieprotocol staan onder andere maatregelen die bij verbaal en fysiek geweld genomen kunnen worden. Het protocol werkt preventief en curatief. Het moet geweld en intimidatie voorkomen. Mocht geweld en intimidatie toch optreden, dan helpt het de gevolgen te verzachten. Het protocol van de ene gemeente is uitgebreider dan bij een ander, maar wat ze gemeen hebben, is de stelregel ‘Altijd bespreken, altijd melden, altijd behandelen’. Heb je een ‘niet-pluis-gevoel’, meldt het altijd bij de griffier en burgemeester en overweeg om aangifte te doen bij de politie. Daarnaast wordt er altijd een vertrouwenspersoon toegewezen.

Erkenning is belangrijk

Uit de gesprekken aan tafel bleek dat, als je slachtoffer bent van intimidatie of bedreiging, het ontzettend belangrijk is dat je erkenning krijgt. Erkenning voor wat je is overkomen en daarna hulp om dit proces verder op te pakken.
John Bernds geeft aan het agressieprotocol op de agenda van de Kring van Commissarissen te agenderen. De Gelderland Academie zal het thema ‘Hoe om te gaan met agressie’ volgende jaar verder oppakken.

Deze webinar organiseerden we samen met Statenlidnu, Netwerk Weerbaar Bestuur en de Vereniging van Griffiers.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.