Banner
Terugblik Banner

Op 15 december vond de eerste kennissessie plaats rond het thema ‘Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen’. Voor deze sessie waren de beleidsmedewerkers van natuur, klimaatadaptatie en wonen/stedenbouw uit de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede en Nijmegen uitgenodigd. Deelnemers wisselden ervaringen en uitdagingen op dit thema uit.

Toolbox

Nadat de 23 deelnemers zich voorgesteld hadden, vertelden Mark Kemperman en Jordi Timmersmans meer over hoe de provincie Gelderland gemeenten kan ondersteunen bij natuurinclusief en klimaatadaptief (ver)bouwen en het vergroenen van wijken.
Nicoline Krijt (strategisch juridisch adviseur gemeente Nijmegen) lichtte in een presentatie de toolbox Natuur inclusief ontwikkelen en bouwen toe. De gemeente heeft deze toegepast bij de ontwikkeling en het soortenmanagementplan van de Waalsprong. Nicoline gingen in op de uitdagingen die de gemeente heeft en het vervolg.

Puntensysteem

Adviseur ecologie en biodiversiteit Liesbeth Huntink nam de deelnemers mee in het puntensysteem dat de gemeente Ede heeft geïntroduceerd voor natuurinclusief ontwerpen en bouwen. Particuliere bouwers en projectontwikkelaars kunnen met behulp van het systeem maatregelen in hun bouwproject verwerken. Die maatregelen komen de biodiversiteit in de directe omgeving van het bouwproject ten goede.

Begin maart wordt een volgende bijeenkomst voor andere gemeenten ingepland. Wil jij ook deelnemen aan een soortgelijke kennissessie? Neem dan contact op met Erica Koster.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.