Banner
Terugblik Banner

Op maandag 11 december was er weer een raadsavond voor de regio Rivierenland. Ditmaal ging het over regionale samenwerking. Want samenwerken helpt de gemeenten en de regio vooruit, maar het kan soms wel ingewikkeld zijn.

Wat en wanneer

De raadsleden uit de regio Rivierenland kwamen dit keer bijeen om te praten over de wijzigingen in de WGR en hoe ze die regionaal op moeten pakken. Onder leiding van Marcel Boogers en geholpen door de griffiers uit de griffierskring werd het proces toegelicht. Wat moeten we wanneer regelen? Ook werden de opties doorgesproken.

Samen aanpakken

De Wet gemeenschappelijk regelingen bepaalt namelijk dat een aantal onderdelen geregeld moeten worden. Andere onderdelen zijn optioneel en bieden daarmee meer ruimte. Wat wil je als regio? Wat kan je als raadslid? En hoe ga je dit gezamenlijk voor elkaar krijgen? Aan de levendige discussie en interactie kon je merken dat het onderwerp leeft bij de aanwezigen. We wensen de regio veel succes toe met het vervolg van dit traject!

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.