Banner
Terugblik Banner

Op vrijdagmiddag 21 januari organiseerde de Gelderland Academie voor de Gelderse griffiers een digitale workshop over het agressieprotocol. Caroline Koetsenruijter ging in op de rol van de griffier bij agressie of intimidatie van raadsleden. Ook besprak ze de belangrijkste do’s en don’ts bij de eerste opvang na agressie.

Collectieve norm

Aandacht voor agressie is hard nodig: 35% van de politieke ambtsdragers krijgt er mee te maken, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019. Het gaat hierbij vooral om verbale en psychische agressie. In de praktijk is het soms onduidelijk of het om agressie gaat. Ook is het niet altijd duidelijk waar het slachtoffer terecht kan. Trainer en auteur van het boek ‘Het Agressieparadijs’ Caroline Koetsenruijter nam de deelnemers daarom mee in de collectieve norm tegen agressie en intimidatie, ontwikkeld door Netwerk Weerbaar Bestuur. In deze norm staat beschreven dat alle vormen van agressie moet worden gemeld. De rol van de griffier hierin is proactief.

Grensoverschrijdend

Wanneer is er sprake van agressie? Dat legde Caroline uit aan de hand van de ABCD-agressieladder. De agressieladder helpt om op een eenduidige manier naar agressief gedrag te kijken. Het laat zien wat de verschillende soorten agressie zijn en welke emoties en gedrag daarmee gepaard gaan. Zo zie je dat A-gedrag vooral gericht is op zichzelf (zeuren, begrip vragen, etc.) en B-gedrag op de organisatie (bijvoorbeeld kritiek op de regels en beleid). Deze twee treden vragen om kalmeren en herkennen. Het helpt om begrip te tonen, maar om daarna wel weer in gesprek te gaan.
De stappen C (persoonlijke aanval door schelden, treiteren en pesten) en D (fysiek geweld, intimidatie) zijn grensoverschrijdend en vallen onder agressie. Vertoont iemand gedrag uit de C- of D-trede, wees dan duidelijk, roep de ander tot de orde en geef een strikte instructie mee.

Proactief contact

Tot slot gaf Caroline tips voor het voeren van het eerste gesprek na een melding. Het is belangrijk om te vragen hoe het met de ander gaat. Geef positieve bekrachtiging en vraag wat het slachtoffer nodig heeft. Oordeel niet, geef altijd terugkoppeling van de ondernomen acties en houd vinger aan de pols door proactief contact te houden. Tijdens de workshop deelden de deelnemers verschillende casussen met elkaar. Het werd daardoor een zeer leerzame en interactieve middag.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.