Banner
Terugblik Banner

Op woensdag 1 maart organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de gezagsdriehoek Tweestromenland voor de derde maal een veiligheidsavond voor raadsleden. Via een interessant inhoudelijk programma brachten we de hoofdthema’s van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) onder de aandacht van de zes deelnemende gemeenten.

Streng liefhebben

Voorzitter van de gezagsdriehoek Daphne Bergman verwelkomde de bijna 70 deelnemers in de Theaterzaal van De Bogerd in Druten. Aanwezig waren onder andere de burgemeesters van de zes gemeenten, vertegenwoordiging van politie en OM, griffiers, IV’ers en raadsleden. Burgemeester Bergman lichtte kort het belang van regionaal veiligheidsbeleid en het IVP toe. Vervolgens kreeg Pieter Tops het woord. In zijn verhaal besteedde hij aandacht aan de toekomst van veiligheidsbeleid. Een blik naar 2030, want wat zijn trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor raden in de komende jaren. In zijn optiek is het noodzakelijk om de basis van gemeenten op orde te hebben: toezicht en handhaving zijn cruciaal voor een goed gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hij roept raadsleden op te investeren in een vitale gemeenschap met goede voorzieningen om de aantrekkingskracht van de onderwereld te verminderen. Samen met een goede veiligheidsafdeling die ingebed is in de gemeente, gelinkt aan o.a. Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening. Daarnaast adviseert Pieter Tops de grenzenstellende macht en hulpbiedende macht samen te brengen. Met alleen repressie komen we er niet, maar zonder repressie komen we er ook niet. ‘Streng liefhebben’ is de basis en blijf daarop hameren zonder terughoudendheid!

Hoofdthema’s aan bod

In het daaropvolgende tafelgesprek lichten Amir Buco (teamchef basisteam Tweestromenland), Martine Polfliet (officier van Justitie Beleid & Strategie Gelderland Zuid), Vincent van Neerbos (burgemeester West Maas en Waal) en Daphne Bergman (burgemeester gemeente Beuningen, voorzitter gezagsdriehoek Tweestromenland) de hoofdthema’s uit het IVP toe. Aan de orde kwamen de aanpak van ondermijnende criminaliteit, het vergroten van digitale veiligheid, het bij elkaar brengen van zorg en veiligheid, verkeersveiligheid en de verbinding tussen samenleving en maatschappelijke risico’s. Na een korte pauze gingen de aanwezigen uiteen in twee groepen voor een inhoudelijke verdieping op twee thema’s.

Zorg & Veiligheid

Een fijne veilige wijk voor de bewoners: is daarin ook ruimte voor een thuis voor kwetsbare inwoners? Zorg en veiligheid zijn onderwerpen die méér met elkaar verbonden zijn dan je wellicht denkt. Door de huidige visie op inclusief wonen, krijgen zorgvragers eerder ambulante begeleiding dan opname of komen sneller weer naar huis na een opname. Vroeger of later komen er signalen op de gemeentelijke radar. De school die zich zorgen maakt, de wijkagent die veel meldingen krijgt, de woningcorporatie die overlast ondervindt. Is het dan een zaak voor de burgemeester en de afdeling veiligheid? Of komt het terecht bij het sociaal domein? Wie neemt het voortouw? Wat ís eigenlijk raar en wat hoort er gewoon bij een inclusieve samenleving? En wat is de rol van de raad? In de workshop ‘Zorg en veiligheid’ gingen de raadsleden hierover met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen en wisselden zij ervaringen uit.

Digitale veiligheid

De coronaperiode heeft ook invloed gehad op de aard en omvang van de geregistreerde (ondermijnende) criminaliteit. Traditionele vormen zoals inbraken/diefstallen namen afgelopen jaren af en vormen van cybercriminaliteit zijn juist sterk toegenomen. Hierbij kun je denken aan gegevensdiefstal, cyberaanvallen, phishing, sextortion, marktplaatsfraude en identiteitsfraude. Dit soort zaken aanpakken en verdachten opsporen blijkt behoorlijk complex. Ook vergt het veel capaciteit en specialisme. Zowel particulieren, bedrijven als overheidsinstanties kunnen doelwit zijn van digitale criminaliteit. Zij zullen zich hiertegen moeten beschermen. Digitale veiligheid is in de huidige samenleving voor iedereen belangrijk en verdient dus brede aandacht.
De gemeente Buren (onderdeel van veiligheidsregio Gelderland-Zuid) is afgelopen jaar geconfronteerd met een hack van hun computersystemen. Deze digitale aanval heeft grote gevolgen gehad voor alle betrokkenen, waaronder raadsleden en inwoners. Dat ook een gemeente met alle aandacht voor goede informatiebeveiliging zo direct kan worden getroffen is toch wel een wake-upcall. Burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren heeft in deze boeiende workshop meer verteld over haar praktijkervaringen rondom deze hack bij de gemeente Buren. Wat waren oorzaak en gevolgen? Welke aanpak is gekozen en wie waren daarbij de meest betrokken partijen? Welke lessen zijn hiervan geleerd en toegepast? Wat was de impact voor de gemeentelijke organisatie en voor de inwoners? Haar heldere presentatie leverde voor de aanwezigen veel interessante discussiepunten op. Conclusie was dat het bevorderen van de digitale weerbaarheid van inwoners, ondernemers en overheidsorganisaties door op het gebied van cybercrime met name in te zetten op bewustwording en preventie zeer hard nodig is.

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel in de foyer.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.