Banner
Terugblik Banner

Het openbaar bestuur wordt steeds vaker geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Een brede maatschappelijke aanpak is noodzakelijk en goede samenwerking tussen gemeenten, politie en andere ketenpartners is cruciaal. In het online symposium ‘Ondermijning en communicatie’ gingen we in op de aanpak van ondermijning en de grote rol die communicatie hierin speelt.

Strijd tegen ondermijning

Op 8 oktober organiseerden we samen met RIEC Oost-Nederland een online symposium over ondermijning, speciaal voor communicatieadviseurs van de gemeenten en de provincies in Gelderland en Overijssel. Dagvoorzitter Leonie Willemsen ging in gesprek met burgemeester Marcouch (gemeente Arnhem) en Marjolein Meijners (RIEC Oost-Nederland). Ze bespraken de rol en het belang van communicatie bij de aanpak van ondermijning. Tijdens het symposium benadrukte burgemeester Marcouch de belangrijke rol van de (gemeentelijke) communicatieadviseur in de strijd tegen ondermijning: “Communicatie is de hoeksteen van de aanpak van ondermijning”. Kijk het plenaire deel nu terug.

Break-outsessies

Interne bewustwording
Op basis van het plenaire voorgesprek stonden Marjolein Meijners en Andrea Jansen (RIEC Oost-Nederland) in deze workshop stil bij verschillende onderdelen die bij het opstarten van interne bewustwording aan de orde komen. Allereerst is het van belang dat communicatieadviseurs zich realiseren dat alle gemeentelijke afdelingen op een bepaalde manier een rol hebben bij de aanpak van ondermijning. Voor deze verschillende afdelingen is het daarom prettig dat er sprake is van 1 centraal punt waar zij met vragen, signalen en meldingen terecht kunnen. Het dringende advies is dan ook hier iets voor te organiseren door bijvoorbeeld een meldpunt op intranet, het aanmaken van een mailadres of de aansluiting bij Meld een Vermoeden. Op deze manier ontstaat er voor alle ambtenaren één duidelijke lijn als het gaat om de aanpak van ondermijning.
Door de betrokkenheid van de gehele gemeentelijke organisatie is het ook van belang iets te organiseren waardoor het blijft leven. De aanpak van ondermijning en de rol van de gemeente hierbij moet als vast gegeven ingebed worden in de organisatie. Dit kan door er bijvoorbeeld aandacht aan te besteden in de inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers, het structureel te agenderen op de afdelingsoverleggen of een aparte pagina op de intranetsite.
Daarnaast is het geven van voorbeelden altijd een mooi instrument om collega’s bewust te maken. Zoals bleek tijdens de workshop gaat het onderwerp daardoor meer leven. Voor de coronaperiode is gestart met de inrichting van communicatiewerkgroepen op districtelijk niveau. Deze groepen gebruiken we om ervaringen uit te wisselen en een communicatienetwerk op te bouwen in de regio. Zodra de situatie dit weer toelaat, wordt hier een vervolg aan gegeven.

Integrale controles bedrijventerreinen
Robert-Jan Bax (woordvoerder burgemeester Marcouch) en Simone Rosenboom (projectleider Ondermijning Arnhem) geven aan de hand van bedrijventerrein ’t Broek een inkijkje in de rol van communicatie bij een integrale controle van bedrijventerreinen. Zij bespraken met de deelnemers de belangrijkste lessen en struikelblokken.
Het Arnhemse interventieteam bestaat uit de gemeente, de politie, het RIEC en het Openbaar Ministerie. Per actie wordt bekeken welke andere partijen betrokken moeten worden. Communicatie was en is belangrijk geweest in het ontstaan en onderhouden van de samenwerking, maar ook in het agenderen van het onderwerp.
Het interventieteam wil stevigheid uitstralen en laat zien dat zij criminaliteit niet tolereert. Dit komt telkens terug in de communicatie over acties van het team.
De belangrijke tip van Robert-Jan en Simone was om je inspanning zichtbaar te maken. Toon niet alleen de successen, maar alle activiteiten. Aan bewoners én ook in de media. Zo laat je zien dat er iets gebeurd en dat je het gevoel van anderen herkent en erkent.

Integrale controles vakantieparken
Martine Poels (communicatieadviseur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland) deelde met de aanwezigen haar ervaringen met het ontruimen van een verpauperde camping in Brabant.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.