Banner
Terugblik Banner

Op de dag van de duurzaamheid, donderdag 10 oktober, vond het eerste minicongres rond het Klimaatakkoord plaats. Het thema van deze ochtend was CO2.

Van ambitie naar concrete actie

In de Statenzaal van provincie Gelderland opende Frank Weijens (Provincie Gelderland) met een informatieve presentatie over de stappen in het proces naar certificering. Hoe ga je van een nulmeting naar het sturen op CO2? Els Martijn (Firm of the Future) vertelde in haar presentatie wat het doel van CO2-reductie eigenlijk te weeg brengt in Nederland.
Rogier Westerink en Neeltje de Hoop voerden daarna een experiment uit, waarin CO2 natuurlijk de hoofdrol speelde. Ze lieten de nuttige toepassingen zien die CO2 ook kan hebben, zoals bij de productie van cement en mortel.
Tijdens de kennissessies werd dieper ingegaan op onderwerpen gerelateerd aan CO2. De aanwezigen deelden kennis en ervaringen over certificering, beprijzing, compensatie en wat de voorbeeldrol van de overheid zou moeten zijn. Er waren levendige discussies en goede gesprekken. De deelnemers vonden de sessies interessant en gaven aan echt iets geleerd te hebben. Als afsluiting kon iedereen genieten van een lokale, duurzame lunch.

Save the date

Op dinsdag 28 januari is het volgende minicongres met als thema: Duurzame Opwek. In een ochtend gaan we dieper in op het onderwerp ‘duurzame opwek’. Ook tijdens deze editie zijn er inspirerende sprekers en interactieve kennissessie met praktijkcases.
Wil je meedenken over de invulling van dit thema, een korte presentatie geven of een kennissessie leiden? Neem dan contact op met Code Groen via codegroen@gelderland.nl.

Planning minicongressen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.