Banner
Terugblik Banner

Hoe krijg en houd je als gemeenteraad grip op gemeenschappelijke regelingen? Op 19 november organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de initiatiefgroep Kracht van de Raden een online debatbijeenkomst hierover. Er was een duidelijke boodschap vanuit de inleiders: “Bouw aan de contouren van een regionaal Rivierenland.”

Hoogleraren Douwe Jan Elzinga, Marcel Boogers en Klaartje Peters gingen onder leiding van Bahreddine Belhaj (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden) in debat met panelleden van de gemeenteraden uit de regio Rivierland. Er waren drie punten die zij bespraken:
• Als gemeenteraden regionaal gaan afstemmen, wat gebeurt er dan met de positie van het college?
• Hoe zit het nou met die vierde bestuurslaag?
• Wie is verantwoordelijk voor de taken in de regio?

De digitale bijeenkomst van de raadskring leverde een prachtig debat op. Het was een interactieve, goede bijeenkomst met veel reacties vanuit de raadsleden. Positief met veel energie. Er was ook een duidelijke boodschap vanuit de inleiders: “Bouw aan de contouren van een regionaal Rivierenland”. De vragen die vooraf en tijdens de webinar gesteld zijn, worden gebundeld en sturen we op een later tijdstip na aan de gemeenteraden.

Inhoudelijke introductie

De avond opende met een korte inhoudelijke introductie door prof. dr. Douwe Jan Elzinga (hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Marcel Boogers (bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente) en prof. dr. Klaartje Peters (bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Maastricht University). Ieder sprak vanuit zijn of haar eigen expertise.

Douwe Jan Elzinga: “Een raad moet lef tonen en initiatief pakken. Schuw niet om wethouders, burgemeesters en colleges ter verantwoording te roepen. Alles wat niet verboden is, mag. Richt een regioraad op voor meer grip op de regio. Maak een reglement van orde en burgemeesters en wethouders weten dat ze altijd de regioraad achter zich moeten hebben.”

Marcel Boogers: ”Het zwaartepunt van lokaal bestuur is de laatste 15 jaar verschoven naar de regio, zoals afvalverwerking, jeugdzorg, volksgezondheid, brandweer, economie. Terwijl de gemeenteraad slechts indirecte zeggenschap en invloed heeft. Een regioraad maakt het mogelijk dat raadsleden directer invloed hebben op bereikbare of goedkope zorg, op windmolens of zonnepanelen in de regio en voorkomt dat raadsleden moeten tekenen bij het kruisje. Kijk met een regionale blik. Doe beeld- en oordeelsvorming in de regioraad en de besluitvorming in de aangesloten gemeenteraden.”

Klaartje Peters: ”De vierde bestuurslaag is er al lang. Wacht niet op de rijksoverheid. Ga aan de slag. Zienswijzen indienen als gemeenteraad is geen echt kaders stellen en ook geen echt controleren. Als raden niets doen om zelf meer directe greep en controle op regionale taken te pakken, hollen we onze democratie uit.”

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.