Banner
Terugblik Banner

In september gaan opnieuw drie Gelderse driehoeken een dag ‘de hei op’. Onder leiding van Annemiek Meinen (De Beuk organisatieadvies) reflecteren zij op hoe zij de onderlinge interne samenwerking invulling geven.

De bestuurlijke wat?

De bestuurlijke driehoek is een betrekkelijk jong fenomeen, ontstaan na de invoering van het dualisme. Langzamerhand wordt steeds duidelijker hoeveel waarde een goed functionerende driehoek kan hebben in de ontwikkeling van de gemeente. In die driehoek komen immers de drie belangrijke speelvelden van de gemeente samen: de raad, het college en de ambtelijke organisatie, vertegenwoordigd door de griffier, de burgemeester en de gemeentesecretaris. Als het niet goed gaat in de raad heeft dat effect op de anderen en omgekeerd. Maar ook positief: als een raad zich enorm ontwikkelt of zich bijvoorbeeld vol inzet op burgerparticipatie heeft dat consequenties voor het functioneren van de organisatie en het college. En sterker nog, als een gemeente zich wil ontwikkelen, helpt het als goed wordt nagedacht hoe de drie gremia elkaar daarin kunnen versterken. Waar? Om te beginnen in de driehoek… Maar welke rol neemt de driehoek dan binnen de gemeente, ben je vooral een afstemmingsoverleg of ook meer strategisch gericht (en wat zijn de valkuilen)? Samenwerken is ook mensenwerk. Het betekent ook je kwetsbaar willen opstellen, dilemma’s te bespreken en meedenken over elkaars rol.

Intervisie

Tijdens een intervisiedag onderzoeken we bij ieder waarom het gaat zoals het gaat en zetten deze af tegen de ambities. Wat helpt? Wat belemmert? Wat zien we daarbij van elkaar? We bespreken ook gedeelde -strategische- opgaven, bijvoorbeeld rondom de organisatieontwikkeling of burgerparticipatie. Wat vraagt het van de drie entiteiten in de gemeente en hoe kan je elkaar daarin versterken? Tot slot bespreken we vooral ook wat dat van ieder persoonlijk vraagt.
Tijdens de dag is ook ruimte voor onderlinge intervisie, waarin we meedenken met elkaars vraagstukken. De invulling van de dag wordt geheel in samenwerking met de deelnemende driehoeken bepaald.

Voorproefje

Op 8 april kregen een aantal deelnemers van de Dag van de Gelderse Gemeenten een voorproefje van een dergelijke intervisiedag. In het middagprogramma verzorgde Annemiek Meinen namens de Academie een workshop waarin de aanwezigen met elkaar in gesprek gingen over hoe hun bestuurlijke driehoek (burgemeester – secretaris – griffier) functioneert en hoe het ook anders kan.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.