Banner
Algemeen Banner

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een enorme verantwoordelijkheid waar veel geld mee gemoeid is. Er gaan miljarden euro’s om in de zorg. De meest kwetsbare mensen in onze samenleving zijn afhankelijk van hun gemeente. Helaas is de zorgsector ook een magneet voor mensen met slechte bedoelingen. Zorgondernemingen worden gebruikt als dekmantel voor het witwassen van crimineel geld. Kwetsbare mensen worden uitgebuit en krijgen de zorg niet die ze nodig hebben. Ongekwalificeerde mensen werken met vervalste papieren in de zorg. Hoe kunnen gemeenten dit tegengaan? Welke instrumenten kunnen ingezet worden om dit soort praktijken te voorkomen? En wat kan jij als raadslid doen?

Meike de Jong (journalist en presentator RTL Nieuws) gaat in gesprek met Eugène van Mierlo en Sanae. Eugene is wethouder zorg in Almelo en regionaal portefeuillehouder aanpak zorgfraude in Twente. Almelo maakt al enkele jaren een krachtige vuist tegen zorgfraude via onder meer preventie, de inzet van de wet Bibob en bijvoorbeeld het stellen van strenge kwaliteits- en integriteitseisen bij de inkoop van zorg. Samen met Hart van Brabant en de VNG is Twente een landelijke proeftuin gestart voor de aanpak van zorgfraude. Sanae vervult een dubbele functie van adviseur openbare orde en veiligheid en medewerker van het interventieteam van de afdeling veiligheid in Ede. Ze is betrokken geraakt bij zorgcriminaliteit vanuit de aanpak ondermijning en de jeugd aanpak. Twee werelden die in elkaar overlopen en waar je tegen het een niets begint zonder het ander te verstevigen. In het rubriekje vertelt bestuurder Jan-Willem Bedeaux in welke mate RIBW Overijssel te maken heeft met zorgcriminaliteit.

Meer weten?

Over deze reeks

Overal in Nederland zien we een toename van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Er zijn steeds meer drugslabs en dumpingen van drugsafval, met grote gevolgen voor mens en milieu. Bedreiging van en geweld tegen ambtsdragers komt vaker voor. Overheidsgeld wordt misbruikt door criminelen, bijvoorbeeld bij zorgcriminaliteit. Jongeren raken steeds vaker verwikkeld in de drugswereld. We zien ondernemers, zoals vastgoedhandelaren en uitbaters van vakantieparken, die met illegale constructies veel geld verdienen of geld witwassen. In deze podcastreeks onderzoeken we wat er speelt in Gelderland. En wat jouw rol is als raadslid in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.
Elke twee weken nemen we je mee in een ander thema. Op 8 november verschijnt de volgende aflevering. Deze gaat over vakantieparken. Aflevering 5 (Vastgoed) is vanaf 22 november te beluisteren. De laatste aflevering (Beïnvloeding) staat 6 december online. Eerder verschenen al afleveringen over jeugd en drugs.

Deze serie maken we in samenwerking met RIEC Oost-Nederland. We bedanken Omroep Gelderland en RTV Oost voor het gebruik van de nieuwsfragmenten in deze aflevering.

Banner

Freya van Os

Strategisch adviseur/Adviseur Leren & Ontwikkelen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.