Banner
Terugblik Banner

Op woensdagavond 22 maart organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met griffierskring Rivierenland, de kring van burgemeesters, de kring van gemeentesecretarissen en de directeuren van de gemeenschappelijke regelingen een regionale avond voor raadsleden en bestuurders uit de Regio Rivierenland. Thema van de avond was de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Tegelijkertijd vond er een sessie plaats over het meerjarenbeleidsplan van de Werkzaak Rivierenland 2024-2027.

Kansen en uitdagingen

Ongeveer negentig aanwezigen hadden zich verzameld voor de sessie ‘Alles wat je wilt weten over de nieuwe Wgr’. Zij werden welkom geheten door de griffier van West Betuwe, Hans van der Graaff. Vervolgens was het woord aan Rob de Greef. In vogelvlucht ging hij door de wijzigingen van de Wgr heen, met de kansen en uitdagingen die deze biedt. In zijn verhaal riep hij de raadsleden op om goed na te denken wanneer je instrumenten inzet. Zorg dat de inspanning die het kost ook proportioneel is ten opzichte van de invloed die je ermee verkrijgt. Iedereen is al druk genoeg, dus bedenk goed hoe je de schaarse tijd inzet. Houd ook de balans tussen controle en vertrouwen in de gaten. De presentatie van Rob vind je onder dit bericht. Vervolgens legde Florian Theissen (PROOF adviseurs) het publiek en Rob een aantal stellingen voor.

Gezamenlijk

Na een korte pauze was het tijd voor het regionale implementatieproces. Florian lichtte het voorgestelde traject toe. De tijdlijn van implementatie van de wijzigingen kwam ook aan de orde. Gerdo van Grootheest (burgemeester Culemborg) benadrukte de gezamenlijkheid van het traject. Na afloop kon men nog napraten en ervaringen delen tijdens de borrel.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.