Banner
Terugblik Banner

Op 15 april organiseerden RIEC Oost-Nederland en de Gelderland Academie (namens de Stuurgroep RIEC Oost-Nederland) een online symposium over de strategie voor de aanpak van ondermijning in Oost-Nederland voor 2021-2025. Het symposium werd goed bekeken door ongeveer honderd burgemeesters en partners op strategisch niveau.

Effectieve aanpak

Onder leiding van Carrie ten Napel namen de tafelgasten de kijkers mee in de kansen om ondermijnende criminaliteit effectiever aan te pakken. Ahmed Marcouch (burgemeester van Arnhem en voorzitter van de stuurgroep RIEC Oost-Nederland) legde de nadruk op de noodzaak van samenwerken bij de aanpak van ondermijning. Alle partners hebben een rol in de bestrijding!
Hans Boutellier (bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke veerkracht aan de Vrije Universiteit en ook verbonden aan het Verweij-Jonker Instituut) sluit zich aan bij het pleidooi van burgemeester Marcouch voor samenwerking. Hij wijst de kijkers ook op het belang om de nadruk meer te leggen op preventie in plaats van repressie. Dit om ondermijning op een effectievere manier aan te kunnen pakken.
Henny Schilders (voormalig plaatsvervangend hoofd LIEC) onderschrijft het verhaal van Hans Boutellier. Hij vult daarbij aan dat het RIEC een belangrijke rol kan spelen in het afstemmen tussen repressie en preventie. Ook moeten de verschillende partners goed kijken waar zij criminelen de pas af kunnen snijden. Denk aan de wijkaanpak of het voorkomen van witwassen van crimineel geld.
Een van de verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit die de komende jaren moet worden aangepakt is drugs. Met name synthetische drugscriminaliteit komt steeds vaker voor. Volgens Teun Voeten (oorlogsfotograaf en auteur van boeken over o.a. de Antwerpse drugswereld en gepromoveerd op drugsgeweld in Mexico) moet er meer aandacht komen voor de aantrekkingskracht op jongeren en de ernst van de gevolgen van deze vorm van criminaliteit. Met alleen het verbieden van drugs kom je er als maatschappij niet.

Via Mentimeter werd de mening van de kijkers gepeild. De resultaten daarvan vind je hier.

Meerjarenstrategie

Ter afsluiting sloot Albert Bootsma (hoofd RIEC Oost-Nederland) nog aan. Hij onderstreepte nogmaals het belang van deze bijeenkomst en de plaats in het proces van het opstellen van de meerjarenstrategie. Dankzij de actieve bijdrage van de deelnemers is er veel waardevolle input opgehaald uit heel Oost-Nederland.

Tijdens de bijeenkomst maakte een tekenaar een getekend verslag van de bijeenkomst.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.