Banner
Terugblik Banner

Op woensdagavond 5 juni organiseerde de griffierskring Achterhoek in samenwerking met de Gelderland Academie een regionale avond voor raadsleden uit de regio Achterhoek. Thema van de avond was de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De avond werd geopend door Robert Jansen, griffier gemeente Winterswijk. Vervolgens ging Rob de Greef in op de Wgr en wat de wijzigingen zijn sinds 1 juli 2022. De wetswijziging verplicht onder andere tot het wijzigen of het opnemen van bepalingen in bestaande gemeenschappelijke regelingen. Op sommige onderwerpen dienen inhoudelijke keuzes gemaakt te worden.

Daarnaast ging Rob in op de verschillende nieuwe en gewijzigde mogelijkheden om als raadslid invloed uit te oefenen op gemeenschappelijke regelingen. In zijn verhaal riep hij de raadsleden op om goed na te denken wanneer je instrumenten inzet. Zorg dat de inspanning die het kost ook proportioneel is ten opzichte van de invloed die je ermee verkrijgt. Iedereen is al druk genoeg, dus bedenk goed hoe je de schaarse tijd inzet. Houd ook de balans tussen controle en vertrouwen in de gaten. De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.