Banner
Terugblik Banner

Op dinsdag 27 juni organiseerden we in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel voor de eerste keer een bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen. Elkaar beter leren kennen en informatie uitwisselen stonden deze bijeenkomst centraal.

Kennismaken

Na de koffie opende dagvoorzitter Erik van der Pol de bijeenkomst. Hij besprak het doel van de avond: samen onderzoeken hoe we als overheden nóg meer en beter kunnen samenwerken aan klimaat. Rond steeds meer vraagstukken werken overheden samen met elkaar en met maatschappelijke organisaties binnen netwerkachtige structuren. Wat betekent dat voor de rol van raadsleden, Statenleden, AB-leden en dagelijkse bestuurders?

Klimaatverandering en weersextremen

Als weerpresentator en gepromoveerd poolonderzoeker staat Peter Kuipers Munneke met één been in de wetenschap en met het andere in de samenleving. Hij heeft een gedegen kennis van klimaatverandering en de effecten voor Nederland en de wereld. Peter vertelde de aanwezigen meer over het laatste rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek van duizenden wetenschappers en hanteert indicatoren die de klimaatverandering monitoren. Ook bekeken we de effecten van weersextremen in de provincie Gelderland.

Doen, delen, doordenken en doorpakken

Een mooi voorbeeld van samenwerking is het programma Aanpak Droogte Achterhoek, waarin boeren, waterschap, provincie, gemeenten, Vitens en natuurorganisaties samenwerken. Gezamenlijk werken zij aan een handelingsperspectief voor de lange termijn. Ook pakken zij door met concrete maatregelen om het proces in gang te zetten en al doende te leren. Samen maken zij van de Achterhoek een veerkrachtige regio die weet hoe ze moet omgaan met toenemende droogte en piekbuien. Gerard van Santen is programmaleider ‘Aanpak droogte Achterhoek’ en vertelde meer over deze samenwerking.

Samen werken aan klimaat robuust gebied

Na de pauze gingen Peter Schrijver (heemraad Waterschap Rijn en IJssel), Joost van Oostrum (burgemeester gemeente Berkelland) en Gerard van Santen in gesprek. De boodschap is: je hebt elkaar écht nodig! Zorg voor een gezamenlijk verhaal, leer elkaar begrijpen en investeer in het proces om samen de opgave te begrijpen. Dit kost tijd en moeite. Het is niet makkelijk, maar het is het waard! De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. Een goed moment om nog even door te praten.

De volgende bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen samen is op vrijdag 17 november. We gaan op bezoek bij het dijkversterkingsprogramma Gorinchem-Waardenburg.

Er komen veel uitdagingen af op de bestuurders bij waterschappen en provincies. Deltacommissaris Peter Glas roept in zijn video op om breed te kijken en samen op te trekken binnen het Deltaprogramma.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.