Banner
Terugblik Banner

Op maandagavond 20 juni kwamen verschillende raadsleden uit de regio Gelderland-Midden bijeen voor de laatste bijeenkomst van het regionale inwerkprogramma. We zijn deze avond te gast bij de gemeente Overbetuwe.

Integrale aanpak

Dorien van der Kamp, griffier van de gemeente Overbetuwe, heet iedereen van harte welkom en geeft daarna het woord aan Marjolein Meijners en Roel Daams van het RIEC Oost-Nederland. Zij beginnen met een introductie op het gebied van ondermijning. Want wat doet het RIEC eigenlijk? En met wie werken ze samen? RIEC Oost-Nederland helpt overheidsdiensten en de maatschappij om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Dat begint op het lokale niveau. Het RIEC werkt daarbij samen met onder andere gemeenten, politie, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie om tot een goede integrale aanpak te komen. Marjolein en Roel vertellen kort over de fenomeenonderzoeken die het RIEC uitvoert en de casusaanpak. In de deelsessie later op de avond wordt dieper ingegaan op verschillende casussen, dilemma’s eigenlijk. Die blijken vaak complexer dan op het eerste gezicht lijkt.

Europees kampioen agressie

Het tweede onderwerp van vanavond is bedreiging en intimidatie. Caroline Koetsenruijter vertelt dat Nederland, vergeleken met andere Europese landen, veel agressie kent. We zijn zelfs Europees kampioen agressie. Maar wat is precies agressie en hoe komt het dat wij zoveel agressie kennen? Volgens Caroline is een deel van het probleem dat onze samenleving erg geïndividualiseerd is. Er is minder sociale cohesie en daardoor is er minder empathie voor elkaar. In de deelsessie gaan we daar dieper op in. Eerder al heeft Caroline al iets van haar eigen ervaringen met bedreiging gedeeld. De workshop beginnen we met de vraag of de deelnemers ook weleens zoiets hebben meegemaakt. Helaas komen er al gauw diverse voorbeelden boven tafel.

Meld elke vorm

Caroline deelt daarna met ons het ABCD-model, een hulpmiddel van de Veilige Publieke Taak (VPT). A-gedrag en B-gedrag is geen agressie en hoeft niet gemeld te worden. Voorbeelden van dit gedrag zijn: zeuren, om een uitzondering vragen, kritiek geven op de regels of de organisatie. Pas bij C-gedrag (bijv. schelden, treiteren, beledigen) en D-gedrag (fysiek geweld, dreigen met geweld of intimidatie) is er sprake van agressie. Wat moet je dan doen? Allereerst is het belangrijk dat je begrenst. Benoem het gedrag wat je ziet, of wat de ander zegt. Daarna is het belangrijk om duidelijk aan te geven dat u er niet van gediend bent. Het gaat om leiderschap onder hoogspanning. Dus, als voorbeeld “Ik hoor dat u domme trut zegt. Daar ben ik niet van gediend. Ik wil dat u daarmee stopt.”
Als belangrijkste wil Caroline ons meegeven elke vorm van agressie (C of D-gedrag) te melden. Een raadslid kan hiervoor terecht bij zijn of haar burgemeester, griffier of gemeentesecretaris.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.