Banner
Terugblik Banner

Op donderdagavond 2 juni vond alweer de tweede Zienswijzenmarkt van Rivierenland plaats. Vorig jaar ontmoetten we elkaar digitaal. Ditmaal vond de Zienwijzenmarkt plaats in Van der Valk Zaltbommel. Ongeveer 70 aanwezigen (voornamelijk raadsleden) gingen met elkaar in gesprek over de ingediende zienswijzen van zeven verschillende organisaties.

Plan van Aanpak

De avond werd geopend door Monique Muurling (griffier gemeente Zaltbommel), Hans van der Graaff (griffier gemeente West Betuwe) en Pim Steenbergen (Necker van Naem). Zij namen de aanwezigen mee in het Plan van Aanpak. In dit plan zet de griffierskring Rivierenland haar voorstellen uiteen om de regionale samenwerking op het gebied van gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Speerpunten hierbij zijn het verbeteren van de onderlinge verbinding, de informatievoorziening en het faciliteren van een ontmoetingsstructuur rondom GR-gerelateerde onderwerpen. Tijdens deze introductie was ruimte voor input vanuit de zaal. Na de zomer wordt het Plan van Aanpak via een besluitvormingstraject in de raden besproken.

In gesprek

Daarna was het tijd voor de Zienswijzenmarkt. In twee parallelle sessies kwamen zeven organisaties langs: AVRI (gecombineerd met Cirtex), GGD Gelderland Zuid, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Werkzaak Rivierenland, Omgevingsdienst Rivierenland en Regio Rivierenland. Zienswijzen van de verschillende gemeenten in Rivierenland waren door de griffiers verzameld op de site www.zienswijzengelderlandzuid.nl. Daarna is een overzicht en analyse gemaakt van de ingediende zienswijzen per GR. In de deelsessies wisselden de raadsleden onder leiding van een griffier standpunten uit en ontdekten zij of er overeenkomsten of juist fundamentele verschillen tussen de verschillende zienswijzen van gemeenten bestaan. Daarnaast kon men in gesprek gaan over eventuele moties/amendementen.

De avond werd afgesloten met een borrel. Een goed moment om elkaar nog even te vinden als je nog niet uitgepraat was onder het genot van een hapje en een drankje.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.