Banner
Terugblik Banner

Na een digitale Dag van de Gelderse griffiers in 2021 vond de vierde editie ditmaal weer fysiek plaats. Op vrijdag 20 mei kwamen de griffiers in Tiel samen.

Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur

De aanwezige griffiers werden in de Agnietenhof in Tiel verwelkomd met een lunch. Een mooi moment om kennis te maken met nieuwe collega’s en ervaringen te delen. Vervolgens hield Douwe Jan Elzinga een prikkelend betoog over de staat van het bestuur in Nederland. Ons land heeft het sterkste decentrale bestuur van Europa, en daar mogen we trots op zijn. We hebben echter ook het grootste bestuurlijke verloop in Europa. 60% van de wethouders blijft maar één periode aan en datzelfde geldt voor 55% van de raadsleden. Een van de redenen daarvoor is teleurstelling. Teleurstelling over de vrije ruimte die gemeenten hebben om echt iets te betekenen voor hun burgers. Er worden steeds meer uitvoerende taken belegd bij gemeenten, waar zij weinig tot geen beleidsvrijheid over hebben. Douwe Jan Elzinga riep de aanwezige griffiers dan ook op om hun raad te adviseren zich vooral te richten op de vrije ruimte die er wél is. Maak gebruik van je autonome bevoegdheden als gemeente om iets waardevols te doen voor je burgers.

Een van de aanwezige griffiers deelde zijn ervaring met het uitwerken van een concreet dossier. Teken een casus eens uit. Wie gaat op welk moment ergens over en wanneer kan je dan als raad invloed uitoefenen. Op deze manier worden bevoegdheden, financiën en tijdlijn inzichtelijk en het geeft inzicht in de speelruimte die er is.

Werkgeluk is een VAC!

In de sessie ‘Werkgeluk’ ging Nancy Peeters aan de slag met een groepje griffiers om te laten zien waar werkgeluk in zit en hoe je dat bij jezelf en je griffiemedewerkers of raadsleden kan activeren. Na een korte kennismakingsronde ‘wie ben je en waar ben je goed in’ kwam er theorie aan de orde. Er zijn drie motiverende factoren als het gaat om werkgeluk: Verbinding, Autonomie en Competentie. Daarnaast spelen Plezier en Betekenis ook een belangrijke rol. Het je realiseren wat je sterke kanten zijn en deze vervolgens inzetten in nieuwe, variërende situaties is de sleutel naar werkgeluk.

Tussen de regels

In de workshop ‘Omgaan met negativiteit’ werden de aanwezige griffiers meegenomen door Sarah Gagestein in de wereld van framing. Na een korte uitleg over de theorie bespraken de deelnemers een ingebrachte casus van één van hen. Hierbij konden zij de diepte in en gingen zij intensief in op de (on)mogelijkheden.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.