Banner
Terugblik Banner

Op maandag 10 mei was de Gelderland Academie te gast bij gemeente Apeldoorn. Samen met de griffiers uit de Cleantech Regio organiseerden we een bijeenkomst voor nieuwe raadsleden. Centraal stond de vraag ‘Wat houdt regionale samenwerking eigenlijk in?’ Deze bijeenkomst is onderdeel van het inwerkprogramma van raadsleden in de Cleantech Regio.

25% van begroting naar regio

De ongeveer vijftig aanwezigen werden welkom geheten en leerden elkaar kennen onder het genot van soepje en broodje. Vervolgens nam Maarten Hageman de aanwezigen mee in de wereld van de regionale samenwerking. Regionale samenwerking maakt een groot deel uit van het werk van bestuurders en gemeenteraadsleden. Ongeveer een kwart van de begroting wordt inmiddels regionaal uitgegeven en een Nederlandse gemeente maakt gemiddeld deel uit van 33 samenwerkingsverbanden. Waar sta je als raad en hoe houd je er grip op? Na een inleiding over hoe er in Nederland wordt samengewerkt vroeg Maarten Hageman de oudgediende aanwezigen om hun gouden tip voor nieuwe raadsleden. Vervolgens kwamen de instrumenten van de raad aan de orde. Waar ga je over en hoe kan je (bij)sturen? Ook was er aandacht voor de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en hoe deze wordt toegepast in de Cleantech Regio. Ter afsluiting kregen de aanwezige raadsleden praktische tips mee.

Naar de praktijk

Na Maarten Hageman nam Arko van Bakel het woord. Hij is directeur van de Strategische Board van de Cleantech Regio en gaf een pitch over de werkwijze hiervan. De Strategische Board is een stichting. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeenten en onderwijs (mbo en hbo), een zogenoemde Triple Helix-samenwerking. De Board werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van de regio. Dat doet ze door verbinding te leggen met en tussen initiatieven uit onderwijs, ondernemers en overheid. Na de pitch gingen de raadsleden uiteen en onder begeleiding van de verschillende griffiers werden ideeën uitgewisseld en initiatieven bedacht over hoe de raadsleden meer grip kunnen krijgen over samenwerkingen in de regio.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.