Banner
Terugblik Banner

Op maandagavond 9 mei kwam een grote groep (nieuwe) raadsleden uit de regio Achterhoek bij elkaar om samen meer te leren over gemeenschappelijke regelingen. Want wat is een gemeenschappelijke regeling eigenlijk? En hoe werk je daar als regio in samen?

Legitimiteit en effectiviteit vergroten

Rob Janssens, griffier van de gemeente Doetinchem, heette iedereen welkom in de mooie raadszaal van Borculo. Na een kort welkomstwoord gaf hij het woord aan Roeland Stolk en Rob de Greef. Zij legden uit waarom je eigenlijk moet samenwerken. Ook gaven ze aan dat door te investeren in grip op die samenwerking, de legitimiteit en effectiviteit van de samenwerking vergroot kunnen worden. Rob ging ook nog in op de wetswijzigingen die per 1 juli dit jaar ingaan en we kregen verschillende aanbevelingen om grip op samenwerking te krijgen:

  • Stuur vanuit de inhoud;
  • Organiseer het gesprek tussen raad en college;
  • Zoek verbinding tussen de raden en samenwerkende gemeenten.

In bijgevoegde presentatie en het korte essay van Roeland en Rob zijn deze aanbevelingen en meer terug te lezen.

Wat doe je op welk moment?

In het tweede uur gingen we zelf aan de slag. In kleine groepjes werkten we met korte casussen. Wat doe je bijvoorbeeld, als gemeenschappelijke regeling X eigenlijk heel goed presteert. Alles loopt soepel en alle doelen worden gehaald. Hoe stuur je dan? Welke informatie wil je ontvangen? En wanneer wil je dat krijgen? En, in een vervolgcasus, wat doe je als de gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd, het pakket eenduidiger wordt en één van de gemeenten in de regeling ineens meer invloed krijgt? Kan dat zomaar? En hoe werk je hierin samen? De meningen en oplossingen waren verdeeld. En dat is juist mooi. Het gesprek begon meteen hier al. Een mooie start voor de samenwerking de komende jaren!

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.