Collegiale ontmoeting

De wereld om ons heen verandert en blijft in beweging. De Gelderland Academie helpt iedereen werkzaam in het openbaar bestuur om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze veranderingen. En dan is het fijn om ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere Gelderse overheidsorganisaties.

Dag van de Gelderse griffier

Griffier is soms een eenzaam beroep. Je bent de enige met deze functie in jouw gemeente. Eens per jaar komen de Gelderse griffiers daarom bij elkaar voor een goed gesprek en om op Gelders niveau collega’s te ontmoeten en hun ervaringen uit te wisselen.

Samen Sterk

Samen met de Harderwijk Academie en de Zevenaar Academie organiseerde de Gelderland Academie ‘Samen Sterk!’. Netwerkbijeenkomsten speciaal voor HR-medewerkers die zich bezig houden met interne opleidingen. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te inspireren en ervaringen te delen.

Gelderland Academie

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in een vergelijkbare bijeenkomst met jouw collega’s? Neem dan contact met ons op via info@gelderlandacademie.nl of 026 – 359 9018.

Gelderland Academie