PlenaireTalkshowGBD

Inspirerende Gelderse Bestuurdersdag over gevolgen COVID-19

Op vrijdag 2 november keken iets meer dan 90 Gelderse bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen naar de online Gelderse Bestuurdersdag, georganiseerd door de Gelderland Academie. Momenteel bepaalt COVID-19 grotendeels ons werkende en persoonlijke leven, ook dat van bestuurders. Tijdens de Gelderse Bestuurdersdag blikten we daarom terug op de afgelopen veelbewogen periode, maar keken we ook naar de toekomst.

Inspiratie en energie

De Gelderse Bestuurdersdag is een dag van ontmoeten en kennis delen. Helaas kon dat vanwege de COVID-19-maatregelen dit keer niet fysiek. Juist in deze tijd in het belangrijk om samen te komen en de verbinding met elkaar te zoeken, dus was er een online alternatief. Tijdens de Gelderse Bestuurdersdag was er ruimte voor vragen en interactie met de kijkers thuis. Met nieuwe inspiratie en energie kunnen de bestuurders weer verder aan de slag met hun werkzaamheden.

Terugkijken

In de plenaire talkshow ging dagvoorzitter Roos Moggré in gesprek met Commissaris van de Koning John Berends, de locoburgemeester van Heerde Wolbert Meijer en directeur van GGD Gelderland Zuid Moniek Pieters over het afgelopen jaar. Hoe hebben zij deze tijd ervaren? Daarna besprak Roos met Marcel Boogers zijn onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het werk van bestuurders. Ook Jeroen van Gool (Wethoudersvereniging) en voorzitter van VNG Gelderland René Verhulst vertelden hun ervaringen. Na het plenaire deel konden de deelnemers een keuze maken uit één van de volgende inspiratiesessies: Burgergeluk, Diversiteit in het openbaar bestuur in crisistijd en Leiderschap in crisistijd. De gastsprekers gaven tips en handvatten aan de deelnemers hoe om te gaan met de moeilijkheden in deze tijd en wisselden ervaringen uit met elkaar.

Kijk hier de plenaire talkshow terug

OnlinesymposiumOndermijning-communicatie

“Communicatie is hoeksteen van aanpak ondermijning”

Het openbaar bestuur wordt steeds vaker geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Een brede maatschappelijke aanpak is noodzakelijk en goede samenwerking tussen gemeenten, politie en andere ketenpartners is cruciaal. In het online symposium ‘Ondermijning en communicatie’ gingen we in op de aanpak van ondermijning en de grote rol die communicatie hierin speelt.

Strijd tegen ondermijning

Op 8 oktober organiseerden we samen met RIEC Oost-Nederland een online symposium over ondermijning, speciaal voor communicatieadviseurs van de gemeenten en de provincies in Gelderland en Overijssel. Dagvoorzitter Leonie Willemsen ging in gesprek met burgemeester Marcouch (gemeente Arnhem) en Marjolein Meijners (RIEC Oost-Nederland). Ze bespraken de rol en het belang van communicatie bij de aanpak van ondermijning. Tijdens het symposium benadrukte burgemeester Marcouch de belangrijke rol van de (gemeentelijke) communicatieadviseur in de strijd tegen ondermijning: “Communicatie is de hoeksteen van de aanpak van ondermijning”. Kijk het plenaire deel nu terug.

Break-outsessies

Interne bewustwording
Op basis van het plenaire voorgesprek stonden Marjolein Meijners en Andrea Jansen (RIEC Oost-Nederland) in deze workshop stil bij verschillende onderdelen die bij het opstarten van interne bewustwording aan de orde komen. Allereerst is het van belang dat communicatieadviseurs zich realiseren dat alle gemeentelijke afdelingen op een bepaalde manier een rol hebben bij de aanpak van ondermijning. Voor deze verschillende afdelingen is het daarom prettig dat er sprake is van 1 centraal punt waar zij met vragen, signalen en meldingen terecht kunnen. Het dringende advies is dan ook hier iets voor te organiseren door bijvoorbeeld een meldpunt op intranet, het aanmaken van een mailadres of de aansluiting bij Meld een Vermoeden. Op deze manier ontstaat er voor alle ambtenaren één duidelijke lijn als het gaat om de aanpak van ondermijning.
Door de betrokkenheid van de gehele gemeentelijke organisatie is het ook van belang iets te organiseren waardoor het blijft leven. De aanpak van ondermijning en de rol van de gemeente hierbij moet als vast gegeven ingebed worden in de organisatie. Dit kan door er bijvoorbeeld aandacht aan te besteden in de inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers, het structureel te agenderen op de afdelingsoverleggen of een aparte pagina op de intranetsite.
Daarnaast is het geven van voorbeelden altijd een mooi instrument om collega’s bewust te maken. Zoals bleek tijdens de workshop gaat het onderwerp daardoor meer leven. Voor de coronaperiode is gestart met de inrichting van communicatiewerkgroepen op districtelijk niveau. Deze groepen gebruiken we om ervaringen uit te wisselen en een communicatienetwerk op te bouwen in de regio. Zodra de situatie dit weer toelaat, wordt hier een vervolg aan gegeven.

Integrale controles bedrijventerreinen
Robert-Jan Bax (woordvoerder burgemeester Marcouch) en Simone Rosenboom (projectleider Ondermijning Arnhem) geven aan de hand van bedrijventerrein ’t Broek een inkijkje in de rol van communicatie bij een integrale controle van bedrijventerreinen. Zij bespraken met de deelnemers de belangrijkste lessen en struikelblokken.
Het Arnhemse interventieteam bestaat uit de gemeente, de politie, het RIEC en het Openbaar Ministerie. Per actie wordt bekeken welke andere partijen betrokken moeten worden. Communicatie was en is belangrijk geweest in het ontstaan en onderhouden van de samenwerking, maar ook in het agenderen van het onderwerp.
Het interventieteam wil stevigheid uitstralen en laat zien dat zij criminaliteit niet tolereert. Dit komt telkens terug in de communicatie over acties van het team.
De belangrijke tip van Robert-Jan en Simone was om je inspanning zichtbaar te maken. Toon niet alleen de successen, maar alle activiteiten. Aan bewoners én ook in de media. Zo laat je zien dat er iets gebeurd en dat je het gevoel van anderen herkent en erkent.

Integrale controles vakantieparken
Martine Poels (communicatieadviseur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland) deelde met de aanwezigen haar ervaringen met het ontruimen van een verpauperde camping in Brabant.

Vakantieparkenproblematiek

Raadsacademie Ondermijning: Blijf kritisch!

Op zaterdag 26 september organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR) een webinar over het thema Ondermijning, speciaal voor de regio Noord-Veluwe.

Ondermijning, drugscriminaliteit en netwerkcorruptie

De NVR en de Gelderland Academie openden het webinar met een korte inleiding. Vervolgens ging Marjolein Meijners (RIEC) in haar presentatie in op het onderscheid tussen ondermijning en criminaliteit en hoe je ondermijning kunt herkennen. Daarnaast besteedde zij aandacht aan de verschillende verschijningsvormen van ondermijning, van drugscriminaliteit tot zorgfraude. Uiteraard kwam de vakantieparkenproblematiek ook aan de orde.

Na de pauze zagen de deelnemers een filmpje van Bureau Drugszaken. Hierin lag de nadruk op drugsproblematiek in het buitengebied. Er was aandacht voor speedlabs, crystal meth en de hennepteelt.

Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie aan Saxion Hogeschool sloot het webinar af. Zij ging specifiek in op netwerkcorruptie. Ze hield de toehoorders een spiegel voor over hoe netwerkcorruptie ook binnen het raadswerk een rol kan spelen. Willeke riep de aanwezigen op om niet meteen op je primaire reactie af te gaan. Kijk iedere keer kritisch naar de partners waar je mee samenwerkt en toets het verzoek, ook al werk je al jaren goed samen.

Heb jij, vanuit jouw werk als raadslid of bestuurder, behoefte aan meer kennis over het thema Ondermijning of een specifieke vraag over dit thema? Neem dan contact op met Freya van Os via freyavanos@vnggelderland.nl of via 06 – 37 44 44 75.

Leerkringparticipatierivierenland

Leerkring Participatie Rivierenland gestart

Participatie is een groot en veelomvattend begrip. Het is dan ook fijn om ervaringen te delen en op een interactieve manier samen te leren. In de regio Rivierenland is daarom een leerkring Participatie opgericht. De eerste ontmoetingen gaven genoeg inspiratie voor een vervolg!

Nieuw netwerk

Op woensdagmiddag 16 september kwam in het dorpshuis van Rhenoy, op 1,5 meter afstand, voor het eerst de leerkring Participatie Rivierenland fysiek bijeen. Tijdens een eerdere online ontmoeting hadden de ambtenaren burgerparticipatie aangegeven dit nieuwe netwerk graag fysiek te starten. Dat het begrip ‘participatie’ een groot en veelomvattend begrip is bleek al uit de verschillende functies van de dertien aanwezige ambtenaren. Zo waren er beleidsmakers, wijkregisseurs en coördinators kerngericht werken aanwezig vanuit zes verschillende gemeenten uit de regio Rivierenland.

Kerngericht werken

De middag werd geleid door Danielle Spierings en Bouke Scheerder van Spectrum. Tijdens een twee uur durend programma maakten de aanwezigen kennis met elkaar en werden er verwachtingen en doelen van de leerkring geformuleerd. Daarna volgde een stukje theorie over kerngericht werken verzorgd door gastgemeente West Betuwe. Conclusie van de middag was dat er nog wel uren door kon worden gepraat over dit onderwerp. De leerkring komt daarom voortaan ieder kwartaal samen om ervaringen te delen en op een interactieve manier samen te leren. Volgende keer richt de bijeenkomst zich op het ‘uitdaagrecht’.

Heb jij ook behoefte om met collega-ambtenaren uit buurgemeenten ervaringen te delen en samen te leren over jouw beleidsterrein in de vorm van een lerend netwerk? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken graag met je naar de mogelijkheden.

screenshotraadsacademie270620

Worstelen met ondermijning

Op zaterdag 27 juni organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR) een webinar over het thema Ondermijning, speciaal voor de regio Achterhoek. Twaalf raadsleden namen deel aan de anderhalf uur durende online sessie.

Ondermijning, drugscriminaliteit en netwerkcorruptie

Na een korte inleiding van Gerhard Brunsveld (NVR) en Christel de Jong (Gelderland Academie) kreeg Marjolein Meijners het woord. Marjolein is accounthouder voor de regio Achterhoek bij het RIEC. Ze gaf in haar presentatie verschillende voorbeelden van ondermijning: van drugscriminaliteit tot zorgfraude. Ook sprak zij over hoe je ondermijning kunt herkennen en wat ondermijning onderscheidt van criminaliteit. Tijdens de presentatie konden de deelnemers vragen stellen via de chat. Veel deelnemers worstelden nog met de het brede begrip ondermijning, maar Marjolein legde helder uit wat we hier wel en niet onder scharen.

Als intermezzo toonde Bureau Drugszaken een filmpje. Hierin speelde een schuur in het buitengebied van de Achterhoek de hoofdrol. In het filmpje werd een toelichting gegeven op speedlabs, crystal meth en hennepteelt.

Ter afsluiting volgde een presentatie van Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie aan Saxion Hogeschool. Zij ging specifiek in op netwerkcorruptie. Een vaak grijs gebied voor raadsleden en bestuurders, want hoe zorg je ervoor dat je bekenden geen voorkeursbehandeling geeft? Een van haar tips was om niet meteen op je primaire reactie af te gaan. “Kijk iedere keer kritisch naar de partners waar je mee samenwerkt, ook al werk je al jaren goed samen.”

Vervolg

Vanwege de vele vragen die gesteld werden, bieden de NVR en de Gelderland Academie eind deze zomer aan de Achterhoekse gemeenten de mogelijkheid tot een vervolg op deze sessie. Eind september komt er een soortgelijke webinar voor een andere Gelderse regio.

Heb jij, vanuit jouw werk als raadslid of bestuurder, behoefte aan meer kennis over het thema Ondermijning of een specifieke vraag over dit thema? Neem dan contact op met Freya van Os via freyavanos@vnggelderland.nl of via 06 – 37 44 44 75.

OndermijningTweestromenland

Meer alertheid nodig om ondermijning aan te pakken

Op maandagavond 9 maart kwam ongeveer 80 raadsleden van de zes gemeenten uit Tweestromenland bijeen in het Kasteel van Wijchen. Zij leerden herkennen wat ondermijning is en hoe ondermijning in hun regio aangepakt kan worden. Vanuit het driehoeksoverleg organiseerden de burgemeesters, Politie Gelderland-Zuid en het Openbaar Ministerie deze bijeenkomst samen met de Gelderland Academie.

Infomeren en uitwisselen

De bijeenkomst ging van start met een inleiding van Officier van Justitie Sandra Wiarda en Politiechef district Gelderland-Zuid Aart Garssen. Beiden gingen in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van ondermijning in Tweestromenland. Er zijn per gemeente ondermijningsbeelden opgemaakt. Deze geven inzicht op de ondermijnende criminaliteit in een bepaald gebied. Op basis daarvan bekijkt de gezagsdriehoek welke acties wanneer opgepakt worden, zodat er een jaarplan voor de regio is.
Als raadslid moet je je bewust zijn van jouw bijdrage aan het grote geheel. Kan je als bestuurder of raadslid nee zeggen? Er is meer alertheid nodig om ondermijning gezamenlijk op te kunnen pakken. Als je denkt “het voelt niet goed”, dan klopt dat vaak. Neem dan contact op met de wijkagent.
Daarna konden de raadsleden en bezoek brengen aan een drugscontainer of deelnemen aan een workshop over ondermijnende activiteiten in het buitengebied of in de politieke geledingen.

Verweven boven- en onderwereld

Ondermijning ontstaat als door met criminele activiteiten verkregen geld wordt gebruikt in het dagelijks leven. Als raadslid kun je in aanraking komen met criminele activiteiten. Dit is alleen niet altijd even duidelijk en zichtbaar. Het is daarom belangrijk om raadsleden te informeren over ondermijning. Iedereen kent in zijn of haar gemeente wel voorbeelden van verdacht gedrag.
De weldoener bij de voetbalclub die plots een verbouwing mogelijk maakt… De kennis die grote bedragen alleen contact wil betalen… Het groepje hangjongeren dat niet meer voor overlast zorgt maar wel over dure merkkleding beschikt…
Wanneer boven- en onderwereld met elkaar verweven raken en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt, spreken we van ondermijning.

BijeenkomstGelderseStatenleden

Kijken naar de positie van Statenleden

Op woensdag 19 februari was er speciaal voor de Gelderse Statenleden en fractievolgers een korte bijeenkomst met twee interessante sprekers. Voor velen een eerste kennismaking met de Gelderland Academie.

Maatschappelijke netwerken

Na een hartelijk welkom van Corrie-Christine van der Woude (Statenlid én stuurgroeplid van de Gelderland Academie) ging de bijeenkomst van start. Dr. Martin Schulz is co-decaan van de NSOB en adjunct-directeur van NSOB Denktank. Hij nam ons mee in zijn verhaal over de positie van de Provinciale Staten. Ook ging hij in op de verplaatsing van het politieke naar maatschappelijke netwerken. Welke vaardigheden zijn daar voor nodig? Met behulp van enkele principes van politiek, zoals ‘politiek is bepalen wat politiek is’ en ‘democratische politiek heeft alleen zin als ook de ander gelijk kan hebben’ liet hij de aanwezigen nadenken over de eigen positie. Als individu, als partij, maar ook als Staten als geheel.

Right to Challenge

In het verlengde daarvan kwam Thijs Harmsen aan het woord. Hij is coördinator van het landelijk netwerk Right to Challenge en hij vertelde ons hoe dit uitdaagrecht er in de praktijk uit kan zien. Hij deed dit aan de hand van een voorbeeld uit Friesland: Natuer mei de Mienskip. Hij legde niet alleen uit hoe het uitdaagrecht werkt, maar aan de hand van het Friese project gaf hij ook tips. Hoe zou dit uitdaagrecht kunnen werken in Gelderland? Waar moet je dan aan denken? En wat is de rol van een Statenlid? Een concreet format kan hij ons niet meegeven, maar hij wijst erop dat het uitdaagrecht een kans is om samen met maatschappelijke organisaties te werken aan een mooiere provincie!

Gelderse-Lokale-Democratie

Gelderse lokale democratie in beweging

Voor de derde keer werd op donderdag 6 februari een conferentie georganiseerd met als thema ‘Vernieuwing van lokale democratie’. Dit jaar was er extra aandacht voor de lokale democratie in beweging: wat gebeurt er allemaal in onze provincie? Hoe gaan gemeenten om met rolveranderingen van de overheid? En hoe betrekken we de inwoners bij ons beleid?

Stellingen

Al snel na de opening door dagvoorzitter Eveline van Rijswijk werden gedeputeerden Peter van ’t Hoog en Jan Markink naar voren gevraagd. Beide heren gingen met elkaar en met het publiek in gesprek. Dit deden ze aan de hand van stellingen als ‘Door het initiatief van bewoners als uitgangspunt te nemen, vergroot je de kloof juist tussen groepen die initiatief nemen en de groep die dat niet kan’ en ‘Provincie en gemeenten weten niet hoe ze om moeten gaan met inwoners die niet (meteen) van zich laten horen’. Een mooie aftrap van deze middag.

Vrijheid en autonomie

Daarna was het woord aan Prof. Dr. Paul Frissen. Op een prikkelende manier nam hij de aanwezigen mee in de mogelijke toekomsten van burgerparticipatie. Het idee is dat de samenleving meer voor zichzelf moet zorgen en dat de overheid terug treedt. Tegenwoordig zijn er daarom veel initiatieven vanuit burgers om de wereld een beetje beter te maken, maar er zijn ook veel regels en procedures waar zij tegenaan lopen. Die regels zijn er om iedereen gelijk te maken voor de overheid. Maar als burgers zelf iets doen en je laat dat als overheid gebeuren, dan zijn die regels niet van toepassing want dan mogen burgers dat zelf bedenken. De overheid kan dat mogelijk maken door vrijheid en autonomie te laten aan die burgerinitiatieven en het niet in het kader van algemene regels te plaatsen. Dat heeft wel een consequentie, namelijk dat er dingen gebeuren die de overheid of burgers niet bevallen. En dan moet er weer ingegrepen worden. De vraag is in hoeverre je als overheid met maatwerk gaat werken in relatie tot burgerparticipatie. Frissen sloot zijn verhaal af met de opmerking dat de grootste opgave voor de overheid bij burgerparticipatie is om zich er niet mee te bemoeien.

In de praktijk

Na deze inleiding was het tijd om naar de workshops te gaan. In totaal waren er acht verschillende workshops en twee rondes. Vanuit de hele provincie vertelden gemeenten over hoe zij omgaan met burgerparticipatie. De gemeente Nunspeet betrekt bijvoorbeeld inwoners actief bij de herontwikkeling van een park. De gemeente Oldebroek werkt met een burgerbegroting en de gemeente Harderwijk organiseert jaarlijks de ‘Maand van Burgerschap’. Eveline van Rijswijk deelde de beste – wetenschappelijk verantwoorde – adviezen hoe je op lokaal niveau komt tot meer diversiteit. Open Embassy ging in op inclusieve lokale democratische vernieuwing.

Aan het einde van het programma was er nog ruimte om na te praten onder het genot van een streetfoodbuffet. We kijken terug op een geslaagde en inspirerende middag!

Klimaatadaptatie Noord-Veluwe

“Klimaatverandering: tijd om de handen uit de mouwen te steken.”

Wateroverlast, droogte en extra doden door hitte. Het kwam allemaal aan bod tijdens de regionale bijeenkomst ‘Klimaatsverandering in onze regio, wat gaan we eraan doen?’ voor raadsleden die 4 februari plaatsvond op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Ruim zestig bestuurders en specialisten van gemeenten, waterschap, veiligheidsregio en GGD uit de regio Noord-Veluwe gingen in gesprek over een klimaatvriendelijke regio.

Informatiemarkt

De bijeenkomst ging van start met een informatiemarkt. Ambtenaren en deskundigen waren hier aanwezig om uitleg te geven over de gevolgen van de klimaatsveranderingen en welke maatregelen mogelijk zijn. Ook liet elke gemeente zien welke projecten bij hen spelen. Er zijn bijvoorbeeld veel initiatieven die ervoor zorgen dat regenwater beter de bodem in kan stromen, zoals het planten van extra bomen.

Gezamenlijk

De bijeenkomst werd daarna geopend door Bob Bergkamp, wethouder van de gemeente Oldebroek. Bergkamp benadrukte dat de veranderingen in het klimaat vragen om een gezamenlijke aanpak en creatieve oplossingen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is daarbij van groot belang. Daarom werkt de gemeente Oldebroek samen met de andere gemeenten in de regio. Er wordt nu een lijst opgesteld van maatregelen die de gevolgen van de klimaatsverandering moeten beperken. In het najaar wordt deze lijst besproken met de gemeenteraad. Het doel is om met alle overheden op de Veluwe eind 2020 het gezamenlijke maatregelenpakket vast te stellen.

Waterstromen

Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe gaf aan dat veel problemen worden veroorzaakt door te veel of juist te weinig water. Maar omdat de waterstromen op de Veluwe sterk met elkaar samenhangen, zijn deze problemen niet eenvoudig op te lossen. In de zomer van 2018 zijn pompen ingezet om water ‘de bult’ op te pompen. Maar als we niet opletten, verbranden we veel energie met het rondpompen van water, aldus Ter Maten. Dat is niet echt duurzaam.

Risico’s

Lex Groenewold (GGD Noord- en Oost-Gelderland) liet de resultaten zien van een onderzoek naar de hitte van 2019. De gemiddelde temperatuur in de slaapkamers liep op tot 28 graden met uitschieters naar 40 graden. Voor veel mensen was dit veel te warm. We moesten 400 extra doden betreuren. De oplossing ligt in het goed ventileren van woningen en het planten van bomen en struiken. Terecht werd opgemerkt dat dit niet makkelijker wordt als de tuinen van de nieuwbouwwoningen steeds kleiner worden.
Bruno Goddijn (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) voorziet een uitdagende toekomst voor de brandweer. Meer kelders die leeggepompt moeten worden na een hoosbui en meer natuurbranden door de droogte en hitte. Het is natuurlijk beter als we rampen voorkomen doordat we bewust zijn van de risico’s en zelfredzaam zijn. Een belangrijk oproep legde hij ook neer bij de gemeentebestuurders. Zorg dat de inrichting van je gebied slim in elkaar zit. Het omgevingsplan dat gemeente binnenkort gaan opstellen, is een belangrijk hulpmiddel om rampen te beperken.

Bewustwording is onvoldoende

De bijeenkomst werd afgesloten door Kirsten Ruitenberg, gedragspsycholoog bij Novimores. Zij kwam met leuke ideeën om te zorgen dat we ons allemaal gaan inzetten voor duurzaamheid. De eerste stappen in de regio zijn al gezet door samen met hoveniers en stratenmakers te bespreken hoe er meer groen kan komen in de straten en tuinen. Bob Bergkamp sloot de bijeenkomst af. Hij concludeerde dat er voor overheden een mooie uitdaging ligt om de benodigde acties van burgers en bedrijven echt op gang te krijgen.

Klimaatadaptatie Noord-Veluwe

Raden-aan-het-stuur-Rijk-Nijmegen

Raden aan het stuur bij gemeenschappelijke regelingen

Op maandagavond 3 februari werden de raadsleden van het Rijk van Nijmegen verwelkomd in het Vrijheidsmuseum te Groesbeek. Een prachtige locatie voor de tweede bijeenkomst in de reeks ‘Grip op samenwerking: Raden aan het stuur’.

Vrijheid

Voorafgaand aan de inhoudelijke bijeenkomst kregen de aanwezigen een rondleiding langs de highlights van het vernieuwde museum. Oorlog (en vooral de Tweede Wereldoorlog) en vrijheid worden vanuit verschillende perspectieven bekeken. Ook het bijzondere gebouw, een duurzame constructie die lijkt op een parachute, werd tijdens de rondleiding besproken. Directeur Wiel Lenders vertelde tijdens de opening over hoe de samenwerking binnen de regio rond de herdenking van 75 jaar vrijheid is ontstaan. Een mooi voorbeeld van hoe vanuit de samenleving ideeën tot stand komen. Vervolgens introduceerde avondvoorzitter Rona Vree (raadslid gemeente Berg en Dal) de plenaire spreker.

Gemeenschappelijke regelingen

Rob de Greef begon met een korte uitleg over wat gemeenschappelijke regelingen zijn. Wie legt verantwoording af aan wie? En hoe zit het met de legitimiteitsketen? Vervolgens ging hij dieper in op de rol van de gemeenteraad. Wat is het juiste moment om iets te vinden? Wanneer ben je eigenlijk gewoon te laat? Rob de Greef riep de aanwezige raadsleden op om gemeenschappelijke regelingen te stimuleren een oplegger te maken bij de kadernota. Hierin staan de belangrijkste zaken die het komend jaar veranderen, zodat raadsleden zich daarin kunnen verdiepen. Deze kan dan bij het jaarverslag van het jaar erna ook gebruikt worden om te kijken of de gewenste resultaten zijn bereikt. Daarnaast wees hij de aanwezigen op het voorstel van de aankomende wetswijziging, waarin gemeenschappelijke regelingen inspraak moeten regelen. Denk er goed over na op welk niveau je dat doet, en hoe je dan de participatie regelt.

Politieke keuzes

Als afsluiter gaf Rob de Greef aan dat bij besluitvorming niet alleen overwegingen van zakelijkheid en doelmatigheid een rol spelen. Ook moeten er bewust politieke keuzes worden gemaakt. Je kan als gemeente niet onbeperkt geld bijdrukken. Als het ene meer gaat kosten, heb je elders minder geld voor. Probeer de verschillende begrotingen als een geheel te bekijken en durf de gevraagde politieke keuzes te maken.

Raad in beraad

Na een korte pauze gingen de aanwezige raadsleden in deelsessies aan de slag met de methode Raad in beraad. In elke deelsessie werd één van vier gemeenschappelijke regelingen (ODRN, GGD, MGR en Veiligheidsregio) met behulp van een casus besproken. In groepen van tien tot twaalf personen ging men onder leiding van een griffier of raadsadviseur aan de slag. De avond werd afgesloten met een borrel in het museumcafé en wordt ongetwijfeld vervolgd.