Banner
Banner
Voor: Ambtenaar, Burgemeester, Fractievolger/burger(raads)lid, Gedeputeerde, Gemeentesecretaris, Griffier, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon27 januari 202215.30 - 16.30 uur
IconOnline bijeenkomst

Workshop 'Right to challenge' door burgemeester Otwin van Dijk

Helaas kon de conferentie ‘Lokale democratie in beweging’ op 2 november fysiek niet door gaan. Gelukkig kunnen we drie van de workshops nu online aanbieden.

Zien we je online?

Workshop ‘Right to challenge’ door burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJselstreek)

De overheid voert in en voor de samenleving allerlei taken uit en lost problemen op. Van het onderhoud van het bedrijventerrein tot het uitvoeren van de zorg. Hoe werkt dat als niet de staat/overheid of de markt die taken uitvoert en problemen oplost, maar de inwoners zelf? Met Right to Challenge kunnen bewoners(groepen) namelijk taken van de overheid overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Wat heeft Right to Challenge te maken met maatschappelijke onvrede, insluiting en uitsluiting en een menselijke overheid? Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de overheid naar de inwoners als een overheidstaak door bewoners wordt uitgevoerd? En gaat het dan alleen om bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau? Heeft het Right to Challenge eigenlijk gevolgen voor het gemeentebestuur en de volksvertegenwoordigende rol van de raad? Zijn er voorbeelden van succesvolle uitdagingen en minder succesvolle uitdagingen? Kortom: wat is Right to Challenge, wat werkt in Right to Challenge, wat werkt niet, vooral wat de gevolgen zijn voor de lokale democratie!

Lokale democratie in beweging

In deze reeks bieden we ook de workshops:

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?