Banner
Banner
Voor: Ambtenaar, Burgemeester, Fractievolger/burger(raads)lid, Gedeputeerde, Gemeentesecretaris, Griffier, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon25 januari 202215.30 - 16.30 uur
IconOnline bijeenkomst

Workshop ‘Ik buurt mee! Het inwonersparticipatieplatform in gemeente Rheden’

Helaas kon de conferentie ‘Lokale democratie in beweging’ op 2 november fysiek niet door gaan. Gelukkig kunnen we drie van de workshops nu online aanbieden.

Zien we je online?

Workshop ‘Ik buurt mee! Het inwonersparticipatieplatform in gemeente Rheden’

Sinds maart 2020 is ‘Ik buurt mee!’ hét platform voor inwonersinitiatieven in Rheden. Elk woonadres ontvangt twee keer per jaar een waardecheque van € 7,50 in de brievenbus. Op de website www.ikbuurtmee.nl doneren ze deze waardecheques aan initiatieven van buurtgenoten. Ook kunnen initiatiefnemers via het platform vrijwilligers werven en materialen verzamelen om hun initiatief uit te voeren. En met succes, inmiddels zijn er al 149 initiatieven gestart! De gemeente betrekt inwoners op deze manier bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in hun buurt. De gemeente Rheden vertelt meer over deze manier van inwonersparticipatie. Wat werkt goed en wat zijn de leerpunten in dit traject geweest?

Lokale democratie in beweging

In deze reeks bieden we ook de workshops:

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?