Banner
Banner
Voor: Ambtenaar, Burgemeester, Fractievolger/burger(raads)lid, Gedeputeerde, Gemeentesecretaris, Griffier, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon19 januari 202213.00 - 14.30 uur
IconOnline bijeenkomst

Workshop 'Politieke participatie mensen met een beperking' (Lokale democratie in beweging)

Helaas kon de conferentie ‘Lokale democratie in beweging’ op 2 november fysiek niet door gaan. Gelukkig kunnen we drie van de workshops nu online aanbieden.

Zien we je online?

Workshop ‘Politieke participatie mensen met een beperking’

Mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch, verstandelijk of anderszins) nemen naar verhouding erg weinig deel aan politieke en bestuurlijke activiteiten. Er zijn belemmeringen bij de mensen zelf (kennis, zelfbeeld) en in de gemeentelijke en bestuurlijke omgeving (technische ondersteuning, financiële knelpunten). Wat zijn de voorwaarden voor meer participatie? Wat kunnen politieke partijen en gemeenten doen? De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden een goede aanleiding om het onderwerp te agenderen en te bespreken hoe politieke participatie door deze burgers versterkt kan worden. Tijdens de workshop licht een ervaringsdeskundige inleider toe wat haar ervaringen en suggesties zijn. Er is alle ruimte voor vragen en een open discussie. Ook krijgen de deelnemers handreikingen over het onderwerp mee.

Lokale democratie in beweging

In deze reeks bieden we ook de workshops:

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?