Banner
Banner
Voor: Wethouder
Icon1 oktober 202112.30 - 17.00 uur
IconStadhuis gemeente ArnhemKoningstraat 38 in Arnhem
Deze bijeenkomst heeft op 1 oktober 2021 plaatsgevonden.

Wethouders financiën in veranderende tijden

Op vrijdag 1 oktober organiseert de Gelderland Academie in samenwerking met de provincie Gelderland en VNG Gelderland een bijeenkomst voor Gelderse wethouders financiën.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 staan voor de deur, maar de gevolgen van de Tweede Kamer verkiezingen 2021 zijn nog niet eens uitgekristalliseerd. We bevinden ons nog steeds in een roerige periode. Wat zijn de grote ontwikkelingen die op dit moment spelen en wat betekent dit voor de Gelderse gemeenten?

Tijdens de bijeenkomst spreken Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) en Jan Markink (gedeputeerde provincie Gelderland) over het financieel toekomstperspectief van gemeenten en provincie. Uiteraard is er in het programma weer ruimte voor het delen van ervaringen in de sessies na het plenaire gedeelte.

Programma

12.30 uurInloop en lunch.

13.30 uurPlenair gedeelte onder leiding van dagvoorzitter Lars van EgmondTijdens het plenaire deel is er ruimte voor vragen en inbreng vanuit de zaal. Ook besteden we aandacht aan relevante ontwikkelingen ten gevolge van Prinsjesdag.

door Ronald Paping (wethouder financiën gemeente Arnhem)

Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) praat ons bij over de ontwikkelingen rond een regeerakkoord, het meerjarig financieel perspectief en de jeugdzorg. Hoe staat het met de herijking gemeentefonds? Wat betekent dit voor de gemeenten in de komende jaren en wat is de insteek van de VNG?

Jan Markink (gedeputeerde financieel toezicht gemeenten en gedeputeerde financiën) geeft een korte schets van de ontwikkeling van de provinciale financiën in de komende periode. Ook gaat hij in op de gevolgen die dit heeft voor de beleidskeuzes van de provincie op korte en middellange termijn.

Verkiezingstijd is in de politiek een onzekere periode. Wat betekent deze periode voor u als wethouder? Wethouders Jeroen de Jong (gemeente Harderwijk) en Marinka Mulder (gemeente Renkum) delen hun ervaringen en natuurlijk is het mogelijk hierover van gedachten te wisselen.

14.50 uurKorte pauze

15.10 uurDeelsessiesBij het aanmelden kunt u aangeven aan welke sessie u wilt deelnemen.

Bent u benieuwd naar de achtergronden en hoe de nieuwe verdeling mogelijk voor uw gemeente zal uitpakken? Dirk Jans (gemeentefondsspecialist bij LIAS PAUW en landelijk erkend als groot kennisdrager van dit vakgebied) neemt u mee in de actuele ontwikkelingen, zoals de uitkomsten van de septembercirculaire en het eindadvies van de ROB over de herijking. Hij gaat in op de nieuwe normeringsmethodiek die de bestaande ‘samen de trap op en af’ moet vervangen en die bij de onderhandelingen, met een ROB-advies op tafel ligt. En natuurlijk kijkt hij naar andere actuele ontwikkelingen. In deze deelsessie krijgt u informatie die u niet alleen voor 2022, maar ook voor de jaren daarna kan ondersteunen in uw rol van bewaker van het gemeentelijk huishoudboekje.

De financiële positie van veel gemeenten is in de afgelopen periode flink verslechterd. De onzekerheid over de gemeentefinanciën blijft nog even voortduren, mogelijk ook in de nieuwe kabinetsperiode. Tegelijkertijd staat ook de financiële positie van de provincie onder druk. Het Gelderse financiële perspectief verandert. Dit heeft gevolgen voor het realiseren van de ambities en opgaven waar we samen in Gelderland voor staan. En dit heeft daarmee ook gevolgen voor ons partnerschap. Gedeputeerde Jan Markink gaat met u in gesprek gaan over wat dit betekent voor het realiseren van de opgaven van vandaag en morgen waar de provincie en gemeenten in Gelderland voor staan én hoe wij hierin samen tot nieuwe vormen van partnerschap moeten komen.

Er moeten goede afspraken worden gemaakt met het nieuwe kabinet over de financiële en bestuurlijke positie van gemeenten. Uw input is daarom erg belangrijk voor de VNG. Dit is uw kans om uw stem te laten horen richting Den Haag. In deze sessie gaat Leonard Geluk graag met u in gesprek om op te halen wat er in Gelderland speelt. Wat betekent de onzekerheid van gemeentefinanciën voor u als wethouder? Waar liggen uw zorgen? Welke vragen heeft u over de landelijke ontwikkelingen die in het plenaire deel geschetst zijn?

16.00 uurAfsluitende borrel

17.00 uurEinde programma

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?