Banner
Banner
Voor: Burgemeester, Fractievolger/burger(raads)lid, Gemeentesecretaris, Griffier, Raadslid, Wethouder
Icon31 maart 202119.30 - 21.00 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 31 maart 2021 plaatsgevonden.

Webinar 'Een veilig Tweestromenland'

Op 31 maart 2021 organiseert de gezagsdriehoek Tweestromenland (burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie) in samenwerking met de Gelderland Academie voor raadsleden een webinar over veiligheid in Tweestromenland.

De Heumense burgemeester Marriët Mittendorff opent in haar rol als voorzitter van de gezagsdriehoek Tweestromenland de webinar. Tijdens deze interactieve avond nemen wij je graag mee in de ontwikkelingen op het gebied van ‘Ondermijning’ en ‘Zorg en Veiligheid’. Twee thema’s die ons allen raken, zowel op professioneel gebied als iets waar we in ons dagelijks leven mee geconfronteerd kunnen worden. De thema’s zijn opnieuw voor 2021 geprioriteerd door politie, OM en de zes burgemeesters van de gezagsdriehoek. Ze zijn dan ook opgenomen in het integrale jaarplan Tweestromenland en we lichten ze er tijdens de webinar uit.

Programma

19.15 uurDigitale inloop.

19.30 uurOpening en introductie veiligheid in Tweestromenland.

19.40 uurTafelgesprek ‘Integraal jaarplan Tweestromenland’.

20.10 uurKorte pauze.

20.15 uurWorkshopronde.Je kunt kiezen uit twee workshops.

Vorig jaar hebben wij tijdens de themabijeenkomst 'Ondermijning' stilgestaan bij het ondermijningsbeeld in Tweestromenland en op welke wijze je hier zelf als raadslid of inwoner mee te maken kunt krijgen. Burgemeester Vincent van Neerbos (gemeente West Maas en Waal) neemt je mee in de ontwikkelingen van afgelopen jaar op dit thema en welke stappen in de aanpak van ondermijning in het buitengebied we komend jaar zetten

Ten aanzien van het thema 'Zorg en Veiligheid' vertellen wij je wat we afgelopen jaar gedaan hebben. Ook besteden we graag aandacht aan de dilemma’s waarvoor professionals op dit thema vaak komen te staan aan de hand van een casus. Burgemeester Marijke van Beek (gemeente Wijchen) zal je hier vanuit haar rol als portefeuillehouder Zorg en Veiligheid in meenemen.

21.00 uurEinde programma.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?