Banner
Banner
Voor: Ambtenaar, Burgemeester, Fractievolger/burger(raads)lid, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon7 februari 201916.00 - 19.30 uur
IconHuis der Provincie GelderlandMarkt 11, Arnhem

Vernieuwing van lokale democratie

Bent u in uw gemeente ook bezig met vernieuwing van de lokale democratie? Bent u ook bezig met de vraag hoe inwoners betrokken te krijgen en te houden bij het besturen van de gemeenschap? En hoe je dat ook werkbaar houdt? Waar de grenzen liggen? Wat de taak is van de gemeenteraad, belangenbehartiger of kadersteller of anders? Kom dan op 7 februari naar het provinciehuis. We hebben boeiende sprekers en interessante workshops voor u georganiseerd. Laat u inspireren en inspireer anderen met uw ervaringen en ideeën.

Programma

15:45Ontvangst

16:00Welkomstwoord door gedeputeerden Bea Schouten en Jan Markink

16:10Kristof Jacobs, universitair docent politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen over democratische uitdagingen en democratische innovaties

16:40Workshopronde I

1. Democratie in Actie
Jornt van Zuylen van Democratie in Actie (Ministerie van Binnenlandse Zaken) gaat in op de spelregels voor lokale democratie. Hoe organiseer je een goed democratisch proces, met zicht op het hele speelveld, duidelijke spelregels, duidelijkheid over rollen en beïnvloedingsmomenten?

2. Domein overstijgende initiatieven van inwoners, wat nu?

Dikky de Bijl, opgave regisseur dienstverlening bij de gemeente West Betuwe (per 1-1-2019) vertelt wat het betekent om als ambtenaar inwoners te begeleiden bij initiatieven die domein overstijgend zijn. Hoe blijft de inwoner ‘dan de baas over zijn initiatief?’

3. Zelfsturing gemeenten Peel en Maas en Elburg

Geert Schmidts en Wil van der Coelen van de gemeente Peel en Maas vertellen vanuit hun jarenlange ervaring met zelfsturing door inwoners. Jan Nathan Rozendaal, burgemeester en Marjanneke Wieringa, kwartiermaker geven aan hoe dit concept zelfsturing toepasbaar is in de gemeente Elburg.

4. Elimineer de “burger”
Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie & Communicatie’ bij de provincie Overijssel laat u op confronterende wijze ervaren dat ‘de burger’ niet bestaat en hoe mensen wèl te activeren.

5. Hoe kom je tot een raadsprogramma? En werkt het ook in de praktijk?

Wethouder Joop Wikkerink en griffier Marcel Fiering van de gemeente Aalten nemen u in deze workshop mee in het proces om tot een raadsakkoord te komen. En, hoe werkt het tot nu toe in de praktijk?

6. Breng je samenleving in beweging

Hoe krijg je als overheid de samenleving in beweging? Makkelijker gezegd dan gedaan. In de gemeente Voorst werken we aan een gezonde en ontspannen samenleving. Inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties én gemeente komen in actie. Met elkaar, of ieder op zijn eigen manier. Aanjagers Ernst van Beek en Joris van Rest delen tips en tricks.

7. Deep Democracy
Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Geen compromis. Werkelijke consensus. Zonder te polderen. Conflicten aangaan, oplossen en er niet omheen lopen. Hanneke Goossens en Gerrit Dijkerman vanuit de Leefbaarheidsalliantie laten zien hoe dat kan.

Vitale verbindingen

Vitale Verbindingen is opgezet voor en door wijkbewoners in Arnhem met ervaring in de GGZ zelf. Er wordt gewerkt vanuit eigen-wijkse plekken. Marjet Zeegers en een collega delen hun ervaringen: over starten en doorgroeien, over samenwerking met de gemeente, over financiering en verantwoording.

17:30Pauze met snack

17:45Workshopronde II

18:35Napraten met een hapje en een drankje

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Erica

Vragen over deze werkconferentie?