Banner
Banner
Voor: Griffier
Icon2 februari 202210.00 - 11.30 uur
IconStadhuis gemeente HattemMarkt 1, Hattem
Deze bijeenkomst heeft op 2 februari 2022 plaatsgevonden.

Themabespreking ‘Positie van de raad’

Op woensdag 2 februari 2022 staat de griffierskring Veluwe stil bij de positie van de raad in de wereld van de regionale samenwerking. Dat is een ‘groot’ thema; een gemeente neemt gemiddeld deel aan meer dan 30 samenwerkingsverbanden, met wisselende samenwerkingspartijen en uiteenlopende rechtsvormen, die elk eigen wettelijke regels kennen voor de betrokkenheid van de raad. Daar komt bij dat, zoals de ervaring laat zien, het volgen van de formele, wettelijke regels nog geen garantie is om als raadslid met succes een rol te pakken.

De verwachting is dat dit vraagstuk steeds indringender gaat spelen. Rijk en provincies zoeken steeds vaker de samenwerking ‘vanuit een opgave’, via convenanten, pacten en deals, met name in het fysieke domein. Recente voorbeelden zijn de RES en verstedelijkingsstrategieën. De regering is van plan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) te wijzigen. Maar is dat de oplossing? Bovendien verlopen al die nieuwe, opgavegerichte samenwerkingen niet via de Wgr.

  • Hoe komt de raad in dit speelveld in positie?
  • Welke rol kan de griffier hierin spelen bij een adequate ondersteuning?

Het thema leent zich gemakkelijk voor theoretische beschouwingen. In de bijeenkomst ligt de focus echter vooral op praktische mogelijkheden. We wisselen ervaringen uit en bekijken ook welke oplossingen er elders zijn uitgeprobeerd. Het gesprek wordt begeleid door Maarten Hageman, adviseur voor samenwerkingsvraagstukken.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?