Banner
Banner
Voor: Ambtenaar
Icon10 oktober 20199.00 - 13.00 uur
IconHuis der Provincie GelderlandMarkt 11, Arnhem
Deze bijeenkomst heeft op 10 oktober 2019 plaatsgevonden.

Klimaatakkoord

De Gelderland Academie organiseert samen met Code Groen van de provincie Gelderland een serie bijeenkomsten over het Klimaatakkoord. Als leidraad gebruiken we de uitkomsten van de sectortafels en de sectoroverschrijdende thema’s. Elke drie maanden lichten we een ander onderwerp uit. In de bijeenkomsten krijg je praktische handvatten om aan de slag te gaan met CO2, Circulariteit, Mobiliteit en Duurzame Opwek. We zorgen voor inspirerende sprekers en interactieve kennissessies met praktijkcases. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerklunch. Genodigden zijn managers bedrijfsvoering, managers duurzaamheid, (strategisch) inkopers en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s).

Graag nodigen wij je uit voor de eerste bijeenkomst op 10 oktober (de dag van de duurzaamheid) met als thema CO2.

Programma

8:30Inloop met koffie en thee

9:00Welkomswoord & sprekers• Frank Weijens (Provincie Gelderland) – Van nulmeting naar sturen op CO2 • Els Martijn (Firm of the Future) – CO2 uitstoot: vind de juiste balans

10:00Experiment ‘Het CO2 lab’

10:30Twee rondes met keuze uit vijf interactieve kennissessies. In de sessies bieden wij verkenning, verdieping en inspiratie.

De CO2 prestatieladder is een methodiek om de CO2-uitstoot van jouw organisatie inzichtelijk te maken. Wat is de waarde van een certificering? Is dit te behalen als je zelf niet inschrijft op aanbestedingen? Hoe ver ga je in het kader van goedvoorbeeldgedrag? Helpt het certificaat voor jouw imago?

CO2-compensatie is de manier om direct een bijdrage aan het klimaat te leveren, maar hoe compenseer je? Stap je in bosprojecten? In Nederland of het buitenland? Hoe zit het met emissierechten zoals CER’s, VER’s, EUA’s of ERU’s? Wat is goed voor het klimaat?

Wetgeving en regelgeving rondom CO2 en energie hebben impact op ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Denk hierbij aan de klimaatwet, omgevingswet en de energiewet. Hoe ga je hier mee om? Hoe belangrijk is participatie? Wat zijn de oplossingen voor de toekomst? Hoe gaat de transitie eruitzien?

De klimaatakkoorden worden verankerd in het klimaatplan. In het Klimaatakkoord is de overheid gepositioneerd als voortrekker. Wat betekent dit voor jou? Het goede voorbeeld geven betekent ook risicodrager zijn. Wat betekent dit voor jouw organisatie, contracten en medewerkers? Wat betekent dit voor jouw verantwoording?

CO2-beprijzing wordt als middel aangeprezen om de klimaatverandering te stimuleren. Maar hoe objectief is dit middel? Zet je CO2-beprijzing in als tool bij aanbestedingen? Hoe ga je om met het risico van disproportionaliteit? Welke andere middelen zet je in?

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Erica

Vragen over deze werkconferentie?