Banner
Banner
Voor: Fractievolger/burger(raads)lid, Raadslid
Icon15 april 201912.30 - 15.30 uur
IconGemeentehuis EdeBergstraat 4, Ede

Klimaatadaptatie

De zomers worden heter, de buien heftiger en de droogte langduriger. Dit heeft grote gevolgen voor de inwoners en bedrijven van jouw gemeente. Het zorgt voor schade en gezondheidsrisico’s maar biedt ook kansen. Om te zorgen dat wij in de toekomst deze veranderingen het hoofd kunnen bieden heeft het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 alle overheden opgeroepen hun beleid en handelen in 2020 klimaatbestendig en water robuust te laten zijn. Maar hoe doe je dat?

De aanpak van klimaatadaptatie gaat veel geld kosten en blijft alleen betaalbaar door zoveel mogelijk aan te sluiten bij onderwerpen waar klimaatadaptatie goed in mee kan: het vervangen van riolen, wijken van het gas af, nieuwbouw en transformatie of herstructurering van wijken. Het vraagt dus een integrale aanpak, samen met veel andere partijen én inwoners. Ook van raadsleden vraagt het een andere manier van werken dan wanneer je een project helemaal zelf kunt formuleren en uitvoeren.

Om jou als raadslid handvatten te geven bij het aanpakken van deze complexe uitdaging hebben wij een interactief programma voor je opgesteld waar mee je met experts en collega’s de uitdaging aangaat om jouw gemeenten en jouw regio ook in de toekomst mooi en leefbaar te houden én klimaatbestendig te krijgen.

Programma

12:30Ontvangst met koffie en broodjes

13:00Opening

13:05Klimaatadaptatie: van de regen in de drup (of hoosbui)Je hoort steeds vaker dat het klimaat verandert, maar waar zie je dat nu eigenlijk aan? Hebben de inwoners in jouw gemeente hier ook last van? Is dit iets waar je in je gemeente mee aan de slag moet of kan en waar begin je dan? En: wat is het verschil met energietransitie? In deze sessie hoor je wat klimaatadaptatie is en wat de aanknopingspunten voor een aanpak zijn. Je ziet hoeveel lokale opgaven het raakt. Je weet wat er al in jouw regio gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie. Je gaat het laatste deel van deze sessie met een paar collega’s uit de regio aan de slag om de belangrijke effecten van het veranderend klimaat in jouw regio op een rij te zetten. Anita van Evert (klimaatadaptatie, provincie Gelderland) en Charles Rijsbosch (Projectleider Klimaatverandering Platform Water Vallei & Eem) verzorgen deze sessie.

13:50Korte pauze

14:00Workshopronde

Workshop 1: Het wordt broeierig warm in de wijken.
Met de workshop zoomen we in op de wijken en wat daar speelt op het gebied van klimaatadaptatie. Na een korte introductie over de impact van klimaatverandering in de wijk, onderzoeken we in een interactieve sessie wat de burger nodig heeft om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Welke maatregelen kunnen burgers nemen en hoe ondersteun je die als raadslid. Wat moet je wel en vooral niet doen bij buurtinitiatieven? En wanneer is eigenlijk een goed moment om in actie te komen? Tijdens de workshop zal nader worden ingegaan op het sociale aspect en de gezondheidsrisico’s van burgers bij klimaatverandering.
De workshop wordt begeleid door Bert Roete (eigenaar ROETEplannen) en Chris Zwerver (team milieu en gezondheid, VGGM).

Workshop 2: De raad en het klimaat
Wat kan de raad doen voor het klimaat? Hoe kan je sturen en een goede opdracht geven aan jouw college? In deze workshop staan we stil bij het prioriteren binnen de klimaatproblematiek: waar ligt de focus voor jouw gemeente? Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag om een goede opdracht te formuleren die voldoende sturingsmogelijkheden biedt voor de raad en voldoende uitvoerbaar is voor het college en de ambtenaren.
Gerrit Hagelstein (griffier Ede), Koen Claassen (adviseur Water, Ede) en Jorine Koenders (raadsadviseur Ede) begeleiden deze sessie.

15:00Afsluiting met een drankje

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Erica

Vragen over deze werkconferentie?