Banner
Banner
Voor: Burgemeester, Fractievolger/burger(raads)lid, Griffier, Raadslid, Wethouder
Icon27 september 201912.00 - 16.00 uur
IconHuis van de StadOude Vismarkt 4, Culemborg
Deze bijeenkomst heeft op 27 september 2019 plaatsgevonden.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Voor welke uitdaging staat jouw gemeente?

Door verandering van het klimaat nemen weersextremen toe. Hoosbuien die wateroverlast veroorzaken, perioden van langdurige droogte, hitte; we hebben er steeds vaker mee te maken. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van de samenleving én voor het functioneren van de economie. Om het hoofd te bieden aan deze gevolgen hebben gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk afgesproken zich aan te passen aan klimaatverandering. Dit is vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Uiterlijk 2050 dient het land klimaatbestendig ingericht te zijn, maar dat betekent dat we nu samen aan de slag moeten!

Wat betekent dit voor jouw gemeente? Op welke manier manifesteren zich in jouw gemeente de gevolgen van klimaatverandering? De problemen met wateroverlast zijn misschien bekend. Maar hoe zorg je dat je als gemeente niet alleen staat in het oplossen ervan. En wat is het effect van hitte op bijvoorbeeld kwetsbare groepen en de middenstand? Hoe kan worden ingespeeld op de toenemende koelte vraag in woningen en gebouwen?

De Gelderland Academie organiseert op 27 september een kennissessie waarin deze vragen aan bod komen. Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met het nationale Platform Samen Klimaatbestendig, GGD Gelderland-Zuid en het projectteam SNR-Klimaat Actief Rivierenland. In deze sessie word je geïnformeerd over landelijke afspraken, de effecten van klimaatverandering voor het Rivierengebied en er wordt gekeken naar het handelingsperspectief voor een klimaatbestendige regio.

Programma

12:00Inloop

12:30Opening en korte introductie van het programma

13:00Plenaire sessie klimaatadaptatieTijdens plenaire sessie klimaatadaptatie wordt u bijgepraat over de urgentie, het verschil tussen adaptatie en mitigatie, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale Adaptatie Strategie (NAS). We kijken naar de Klimaateffectatlas voor de regio Rivierenland die is opgesteld vanuit het Samenwerkend Netwerk Rivierenland (SNR-regio) en informeren u over de vervolgstappen die gezet gaan worden om tot een gezamenlijke aanpak te komen: een Regionale Adaptatie Strategie (RAS). Een medewerker van GGD-Gelderland-Zuid legt uit waarom de GGD één van de partners is die hierbij betrokken is.

13:45Korte pauze

14:00WorkshopIn de workshop gaat u aan de slag met de effecten van klimaatverandering en de betekenis voor uw gemeente. Dit aan de hand van de ‘NAS bollenschema’s. Deze schema’s kunt u alvast bekijken via deze link: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/nas/adaptatietool/

15:15Plenaire afsluiting

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Erica

Vragen over deze werkconferentie?