Banner
Banner
Voor: Fractievolger/burger(raads)lid, Griffier, Raadslid
Icon18 januari 202120.00 - 22.00 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 18 januari 2021 plaatsgevonden.

Digitale bijeenkomst 'Kadernota’s 2022' regio Gelderland-Zuid

Op maandag 18 januari vindt vanaf 20.00 uur de digitale bijeenkomst ‘Kadernota’s 2022’ plaats. Deze bijeenkomst is voor raadsleden, commissieleden en fractievolgers in de regio’s Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

De bijeenkomst van 18 januari is een vervolg op de bijeenkomst die de griffierskringen van Gelderland-Zuid organiseerden op 14 december 2020. Tijdens die bijeenkomst presenteerden de GGD Gelderland-Zuid, de VRGZ, de Avri, de ODRN en de MGR hun Kadernota’s 2022. Het doel van de vervolgbijeenkomst is om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende concept zienswijzen op de kadernota’s, die binnen zijn gekomen. Voor de laatste stand van zaken verwijzen we naar www.zienswijzengelderlandzuid.nl.

Prof. Klaartje Peters (bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Maastricht University) en dr. Johan de Kruijf (universitair docent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit) nemen de deelnemers mee in de volgende onderwerpen/vragen:

  • Hoe ziet de P&C-cyclus van een gemeenschappelijke regeling eruit?
  • Welke stuurinformatie heb je nodig als raad en raadslid om het goede gesprek te kunnen voeren?
  • Hoe verhoudt de P&C-cyclus van een gemeenschappelijke regeling zich tot de P&C-cyclus van een gemeente?

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?