Banner
Banner
Voor: Wethouder
Icon16 september 202010.00 - 12.30 uur
IconHuis der ProvincieMarkt 11, Arnhem

In gesprek over financieel handelingsperspectief

Op woensdagochtend 16 september 2020 organiseert de provincie Gelderland in samenwerking met de Gelderland Academie een bijeenkomst voor Gelderse wethouders financiën.

Tijdens de bijeenkomst kijken we naar de toekomst en bespreken we wat een gemeente kan doen gezien de huidige en verwachte financiële ontwikkelingen. Aan welke knoppen kunt u als gemeente draaien? Hoe gaat de gemeente om met het bestaande voorzieningenniveau? Wordt alles overeind gehouden of vormt de ‘coronacrisis’ ook een aanleiding om hier scherper naar te kijken en hierover het debat binnen de gemeente te voeren? Daarnaast gaan we het hebben over lobbyen. Het klinkt makkelijk ‘samen optrekken’, maar hoe dan? Wat zijn de geluiden vanuit Den Haag en welke mogelijkheden zien we nog?

We starten plenair waarbij het bovenstaande aan bod komt. Vervolgens gaan we in kleine groepen uiteen om terug te komen op hetgeen plenair besproken is. U kunt onderling ervaringen uitwisselen, maar wellicht heeft u ook ideeën over andere knoppen waaraan gedraaid kan worden. Een lastige financiële positie kan daarnaast spanningen met zich meebrengen in het college of tussen college en raad. Hoe gaat u daarmee om wanneer dit zich voordoet?

Dit haal je uit deze dag

  • Welke mogelijkheden zijn er voor uw gemeente kijkend naar de huidige en verwachte financiële ontwikkelingen?
  • Hoe kunnen we 'samen optrekken' richting Den Haag?
  • Ervaringen uitwisselen met collega-wethouders.

Programma

9.45 uurOntvangst.

10.00 uurStart plenair programma.

Gedeputeerde Jan Markink heet u van harte welkom.

door afdeling Lobby en VNG Gelderland.

O.a. de gemeente Oude IJsselstreek vertelt hoe zij succesvol is geweest met het wegwerken van tekorten in het sociaal domein.

11.15 uurKorte pauze.

11.30 uurGespreksrondes.

12.30 uurEinde bijeenkomst.Indien gewenst kunt u een lunchpakket meekrijgen voor de terugweg.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan

Vragen over deze werkconferentie?