Banner
Banner
Voor: Fractievolger/burger(raads)lid, Raadslid
Icon14 december 202019.00 - 22.30 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 14 december 2020 plaatsgevonden.

Digitale bijeenkomst ‘Raden en Kadernota’s’ regio Gelderland-Zuid

Op maandagavond 14 december organiseert de Gelderland Academie i.s.m. de griffierskring Gelderland-Zuid de digitale bijeenkomst ‘Raden en Kadernota’s’. Een informatieve avond waarin een aantal gemeenschappelijke regelingen in deelsessies hun kaderbrief toelichten en er ruimte is voor vragen. Je kunt zelf kiezen welke sessie(s) je volgt. De eerste deelsessie start om 19.00 uur.

Programma

Tijdschema-14dec20

Achtergrond

Vanaf december worden vanuit diverse gemeenschappelijke regelingen weer de kaderbrieven of kadernota’s verwacht. Hierin schetst een gemeenschappelijke regeling de inhoudelijke koers en geeft aan welke middelen men daarvoor denkt nodig te hebben.
Voor gemeenteraden is de kadernota een belangrijk moment om sturing te kunnen uitoefenen op de richting en de kosten van de gemeenschappelijke regelingen. De raden kunnen over de kadernota’s immers hun zienswijzen vaststellen. Tijdens de bijeenkomst op 14 december lichten vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappelijke regelingen uit Gelderland-Zuid hun kaderbrief toe en kan jij als raadslid vragen stellen die meteen beantwoord worden. Zo ben je in staat om goed geïnformeerd een zienswijze vast te stellen of te reageren op de door het college voorgestelde zienswijzen. Vragen die niet op de avond zelf beantwoord kunnen worden, krijgen een schriftelijke reactie.

 

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?