Banner
Banner
Voor: Ambtenaar, Burgemeester, Fractievolger/burger(raads)lid, Gedeputeerde, Gemeentesecretaris, Griffier, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon6 februari 202015.30 - 19.30 uur
IconHuis der ProvincieMarkt 11, Arnhem
Deze bijeenkomst heeft op 6 februari 2020 plaatsgevonden.

Congres 'Lokale democratie in beweging'

De lokale democratie is constant in beweging. Hoe zit het in jouw gemeente met rolverandering van de overheid? Hoe actief betrek jij jouw inwoners?

Tijdens de conferentie ‘Lokale democratie in beweging’ op 6 februari maak je in verschillende workshops kennis met ervaringen van Gelderse gemeenten. Hoe gaan zij om met verandering en beweging binnen de lokale democratie? Ben je ook benieuwd? Laat je inspireren en inspireer anderen met jouw ervaringen en ideeën. Kom ook in beweging!

Deze conferentie is speciaal voor colleges van burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren van gemeenten in de provincie Gelderland. Dagvoorzitter Eveline van Rijswijk is programma- en theatermaker, presentator, spreker, wetenschapsjournalist & historica.

Programma

15.30 uurOntvangst met thee en koffie.

16.00 uurOpeningInterview met gedeputeerden Peter van ’t Hoog en Jan Markink, door dagvoorzitter Eveline van Rijswijk.

16.20 uurPresentatie Paul Frissen.Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde bij de Tilburg University. Hij gaat in op vormen van inwonersparticipatie en het effect van inwonersinitiatieven op een zichzelf terugtrekkende overheid.

16.50 uurWorkshopronde 1.Je kunt kiezen uit 8 workshops.

Gemeenten werken aan de energietransitie. Plaatsing van windmolens levert spanningen op. Ondanks uitgebreide participatietrajecten levert het deels boze inwoners op en afkeer van de lokale politiek. Oscar van Leeuwen, wethouder en René Ebbers, inwoner, vertellen vanuit hun perspectief over hun ervaringen. Daarna ga je met elkaar in gesprek, wat is goede participatie in dit soort trajecten?

Wie vandaag de dag rondkijkt in zijn of haar gemeente ziet in de raad en het college een grote oververtegenwoordiging van mannen. Hoe zorgen we ervoor dat vrouwen zich ook welkom voelen? Voor haar politieke onewomanshow ‘De Première’ deed Eveline van Rijswijk onderzoek naar de positie van vrouwen in de politiek en in deze workshop deelt ze de beste – wetenschappelijk verantwoorde – adviezen hoe je op lokaal niveau komt tot meer diversiteit.

Op veel plekken wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van democratie. Maar hoe vernieuwend zijn die experimenten als de deelnemers aan de experimenten vaak dezelfde personen zijn? Hoe betrek je een nieuwe groep burgers bij je initiatief of beleidsontwikkeling? Hoe ontwerp je inclusief? Op die vragen krijg je tijdens deze workshop een antwoord.

De gemeente betrekt inwoners actief bij de herontwikkeling van het Edzard Koningspark. De raad geeft de kaders en het proces aan, de uitkomst wordt overgelaten aan inwoners en directbetrokkenen. Marije Storteboom, wethouder en Rosanne Kamer, projectleider vertellen je meer over deze proef met burgerparticipatie. Wat betekent deze aanpak voor gemeenteraad, bestuurders en ambtenaren? En wat brengt het samenspel tussen inwoners en gemeente?

Stichting Klankbordgroep ’t Loo is één van de dorpsgroepen die gebruik maakt van de burgerbegroting. Zij beheren in de periode 2017-2020 zelf het gemeentebudget voor het openbaar groen en organiseren de uitvoering van het onderhoud. Wethouder Bob Bergkamp, Bé Meijer van Stichting Klankbordgroep ’t Loo en dorpscontactambtenaar Johan Fidder vertellen je meer over het werken met een burgerbegroting. Je hoort meer over wat werkt en wat dillema’s en leerpunten zijn voor de betrokkenen.

Wat betekent inwonersparticipatie voor de verhouding tussen overheid en samenleving? De gemeente Oude IJsselstreek heeft met de Omgevingswet ervaring opgedaan met participatie in 14 kernen. Hoe komen we van samen denken als gemeente met de inwoners, naar samen doen? Wat verwachten inwoners van de gemeente; wat betekent participatie voor de gemeente en gemeenteraad? Ambtenaren Martine Arts en Toon Tomberg vertellen je graag meer.

Wanneer gemeente Ede uitgedaagd wordt door buurtschap De Valk is er niet alleen sprake van daadkrachtige inwoners, maar loopt de gemeente ook tegen de grenzen van de Europese aanbestedingsregels aan. Gebiedsmanager Matthijs Bouwman en voorzitter van De Valkse Groencoöperatie Wilco Snellen bespreken met je de succesfactoren en de valkuilen van Right to Challenge.

De gemeente Harderwijk organiseert jaarlijks de ‘Maand van Burgerschap’. Er zijn scholendebatten, stadsgesprekken en wijkontmoetingen. Onder de vlag van ‘Harderwijk zijn wij samen’ werken inwoners, organisaties, overheid aan een samenleving waar het prettig leven en wonen is. Burgemeester Harm-Jan van Schaik is een fervent voorstander van initiatieven om burgerschap in te vullen. Hij vertelt je graag meer.

17.40 uurPauze met snack.

17.50 uurWorkshopronde 2.Je kunt weer kiezen uit de eerder genoemde 8 workshops.

18.45 uurNetwerken met streetfoodbuffet.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Aimée

Vragen over deze werkconferentie?