Banner
Banner
Voor: Ambtenaar, Burgemeester, Raadslid, Wethouder
Icon2 november 202115.30 - 19.30 uur
IconStadhuis gemeente ArnhemKoningstraat 38 in Arnhem

Conferentie 'Lokale democratie in beweging'

LET OP: GEANNULEERD

Helaas moeten wij je mededelen dat deze conferentie niet doorgaat. Er zijn te weinig aanmeldingen binnen gekomen om het volledige programma aan te kunnen bieden en gezien de oplopende coronacijfers hebben wij er voor gekozen om geen kleinere variant te organiseren. Wij hopen op jouw begrip daarvoor.

Wel willen wij, in overleg met de workshopgevers, de workshops van de conferentie digitaal aanbieden. Wij zullen je hier op een later moment verder over informeren.

Wij hopen je te zien bij één van de digitale workshops of volgend jaar op de volgende (fysieke) editie van deze conferentie.

Met vriendelijke groet,

Gelderland Academie, provincie Gelderland & Leefbaarheidsalliantie Gelderland

——————–

De lokale democratie is constant in beweging. Hoe zit het in jouw gemeente met de rolverandering van de overheid? Hoe actief betrek jij jouw inwoners? En wat gebeurt er binnen jouw organisatie wanneer een groep actieve inwoners ineens zelf initiatief neemt?

In verschillende workshops leer je van collega’s uit andere Gelderse gemeenten. Hoe gaan zij om met verandering en beweging binnen de lokale democratie? Ben je ook benieuwd? Kom dan op 2 november naar het Huis der Provincie in Arnhem*. Laat je inspireren en inspireer anderen met jouw ervaringen en ideeën. Kom ook in beweging!

Vanwege de huidige coronamaatregelen is het plenaire gedeelte in het Stadhuis (Koningstraat 38 in Arnhem). De workshops vinden plaats in het Huis der Provincie (Markt 11 in Arnhem).

Programma

15.30 uurOntvangst met thee en koffie (Stadhuis).

16.00 uurOpening door de dagvoorzitter Cor Klein Heerenbrink.

16.10 uurLezing door Keklik Yücel.De afgelopen jaren heeft Keklik Yücel zich toegelegd op publiek leiderschap en het professionaliseren van organisaties in het publieke domein door hen te begeleiden bij thema’s zoals diversiteit, polarisatie én inclusie. Zij staat midden in de samenleving en beweegt zich in roerige stadswijken, regio’s en landelijk en ondersteunt gemeenten in het hele land, onderwijs en grote publieke organisaties zoals de politie. Keklik Yücel is namens de PvdA lid geweest van de Tweede Kamer.

16.35 uurWandeling naar het Huis der Provincie.

17.05 uurWorkshopronde 1.Je hebt de keuze uit de onderstaande workshops.

Zoals elke gemeente is Tiel ook actief met het vaststellen van een warmtetransitievisie. In Tiel ontstaat een samenwerking tussen gemeente, inwoners, het energieloket, de lokale energie coöperatie en woningbouwcorporaties. Uitdagingen waar zij voor staan: Op welke maier betrek je inwoners bij dit vraagstuk wat nog ver van veel inwoners af staat? Hoe bereik je inwoners die nog weinig met dit thema hebben? Wat is er nodig om hierin samen met elkaar op te trekken? En wat zijn dilemma’s die je vanuit de gemeente tegenkomt en hoe speel je daarop in? In deze workshop gaan Tielse ambtenaren en inwoners verder met jou in gesprek over deze onderwerpen.

Als gemeente ben je soms te klein om bepaalde zaken op een effectieve manier op te pakken. Regionale samenwerking is daarvoor noodzakelijk. Die is ook groeiende. Hoe houd je als gemeenteraad grip op het besluitvormingsproces? En tegelijkertijd, hoe zorg je in de regio voor een transparant en effectief proces? Wat moet je doen, wat moet je laten? In de regio Rivierenland zijn een aantal raadsleden actief in de raadskring Rivierenland. Zij proberen onder andere de raden vooraan in regionale strategische beleidsprocessen te positioneren. In plaats van achteraan. Hoe kun je anders kaderstellend zijn? Hoe stem je de agenda’s van de samenwerkende gemeenten op elkaar af? Hoe zorg je voor transparantie? Vragen die spelen in de verhouding tussen regio en gemeente. Hoe hou je het democratisch proces kwalitatief goed overeind in de regionale samenwerking?
Nanda van Doremalen, raadslid in Buren en Peter Elferink, raadslid in Tiel vertellen je over hun ervaringen in de Raadskring Regio Rivierenland. Zij gaan graag met jou in gesprek en discussie over de dilemma’s die spelen in de regionale samenwerking en het democratisch proces.

Criminaliteit heeft invloed op de leefbaarheid in dorp of wijk. Op verschillende momenten en in verschillende vormen mengt de ‘onderwereld’ zich met de ‘bovenwereld’. Criminelen deinzen er niet voor terug om legale partijen en organisaties te beïnvloeden of onder druk te zetten. Welke invloed heeft dat op het functioneren van de lokale democratie? Wat doe je als bestuurder als de lokale sportclub bijna failliet gaat, maar wel overeind kan blijven door een sponsering te aanvaarden van een bedrijf waarvan jij weet dat die haar geld verdient met criminele activiteiten? Maar waarvan nog niets is bewezen. Hoe ga je als lokaal raadslid om met druk die op je wordt uitgeoefend? Herken je signalen? Welke ruimte moet je als raadslid geven aan je bestuurders om te handelen? Welke ruimte heb je als bestuurder nodig? Hoe houd je met elkaar, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, het democratisch proces in je gemeente overeind? Zomaar wat vragen over ondermijning. Wellicht zijn er andere vragen of dilemma’s die spelen in jouw praktijk. Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst, gaat graag met je in gesprek. Over haar eigen dilemma’s, maar zeker ook over die van jou.

Vanaf maart 2020 is ‘Ik buurt mee!’ hét platform voor inwonersinitiatieven in Rheden. Elk woonadres ontvangt twee keer per jaar een waardecheque van € 7,50 in de brievenbus. Op de website www.ikbuurtmee.nl doneren ze deze waardecheques aan initiatieven van buurtgenoten. Ook kunnen initiatiefnemers via het platform vrijwilligers werven en materialen verzamelen om hun initiatief uit te voeren. En met succes, inmiddels zijn er al 149 initiatieven gestart! De gemeente betrekt inwoners op deze manier bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in hun buurt. De gemeente Rheden vertelt je meer over deze manier van inwonersparticipatie. Wat werkt goed en wat zijn de leerpunten in dit traject geweest?

Bestuurders spreken vaak over het betrekken van jongeren. Dit impliceert direct al een afstand: jongeren versus politiek. Wanneer heb je voor het laatste de moeite gedaan echt in gesprek te gaan met een jongere? Hoe anders zou besturen zijn als je werkt vanuit professionele nabijheid?
In deze workshop gaan we verkennen of die afstand er ook daadwerkelijk is en ga je samen in gesprek. Wat durf jij te delen? En wat neem jij mee?

Mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch, verstandelijk of anderszins) nemen naar verhouding erg weinig deel aan politieke en bestuurlijke activiteiten. Er zijn belemmeringen bij de mensen zelf (kennis, zelfbeeld) en in de gemeentelijke en bestuurlijke omgeving (technische ondersteuning, financiële knelpunten). Wat zijn de voorwaarden voor meer participatie? wat kunnen politieke partijen en gemeenten doen? De komende gemeenteraadsraadsverkiezingen bieden een goede aanleiding om het onderwerp te agenderen en te bespreken hoe politieke participatie door deze burgers versterkt kan worden. Tijdens de workshop lichten twee ervaringsdeskundige inleiders toe wat hun ervaringen en suggesties zijn. Er is alle ruimte voor vragen en een open discussie. Ook krijgen de deelnemers enkele handreikingen over het onderwerp mee.
Workshopleiders: Patricia Oostendarp (kandidaat-gemeenteraadslid Berkelland) en Hans Egtberts (gemeenteraadslid Duiven).

Bij Right to Challenge kunnen bewoners(groepen) taken van de overheid overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Er is sprake van een wettelijk recht van inwoners om de overheid uit te dagen. Is dat nieuw? In en voor de samenleving worden door de overheid allerlei taken uitgevoerd worden en problemen opgelost. Van het onderhoud van het bedrijventerrein tot het uitvoeren van de zorg. Hoe werkt dat als niet de overheid of de markt die taken uitvoert en problemen oplost, maar de inwoners zelf? Wat heeft Right to Challenge te maken met maatschappelijke onvrede, insluiting en uitsluiting en een menselijke overheid? Hoe zit het eigenlijk met de verantwoordelijkheid van de overheid naar de inwoners als een overheidstaak, volgens het Right to Challenge, door bewoners wordt uitgevoerd? En gaat het dan alleen om bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau? Heeft het Right to Challenge eigenlijk gevolgen voor het gemeentebestuur en de volksvertegenwoordigende rol van de raad? Zijn er voorbeelden van succesvolle uitdagingen en minder succesvolle uitdagingen? Kortom: wat is Right to Challenge, wat werkt in Right to Challenge, wat werkt niet en wat zijn de gevolgen voor de lokale democratie!

In Rekken (gemeente Berkelland) is de eerste dorpendeal van de Achterhoek verleend. Het perfecte voorbeeld van een integraal, ambitieus en innovatief plan voor én door de inwoners van het dorp zelf. Door het oprichten van de eerste Achterhoekse dorpscoöperatie is er niet alleen meer ruimte voor activiteiten en verbondenheid, maar wordt ook nagedacht over het behoud van twee leegstaande kerken voor activiteiten en creatieve woonoplossingen voor jong en oud. De totstandkoming van een dergelijk plan vraagt om een (andere) integrale manier van werken bij zowel bewoners als bij de ambtenaren. In deze workshop nemen de dorpscoöperatie en de gemeente je mee in het verhaal van Rekken.

In Ermelo-West, een wijk met ruim 6.000 inwoners, is een dorpendeal van start gegaan. Vijf partijen
werken daarin samen: een wijkvereniging, een gemeente, een inloophuis, een kerk en een
welzijnsorganisatie. We werken aan het vormen van hechte gemeenschappen, maar wie wil dat nou
eigenlijk?! Het vraagt een cultuuromslag van zowel bewoners als professionals. In deze workshop
dagen we je uit om uit jouw comfortzone te stappen en over de grens te kijken van jouw professionele rol.

17.55 uurKorte pauze.

18.05 uurWorkshopronde 2.Je hebt de keuze uit de workshops genoemd bij ronde 1.

19.00 uurAfsluiting door gedeputeerde Peter van ’t Hoog.Daarna mogelijkheid tot netwerken tijdens het streetfoodbuffet.

19.45 uurEinde conferentie.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?