Banner
Banner
Voor: Fractievolger/burger(raads)lid, Statenlid
Icon19 februari 202016.30 - 18.00 uur
IconHuis der ProvincieMarkt 11, Arnhem
Deze bijeenkomst heeft op 19 februari 2020 plaatsgevonden.

Statenlidmaatschap in 2020: Waar staat u?

De Gelderland Academie nodigt u van harte uit voor een korte bijeenkomst speciaal voor Statenleden en fractievolgers op woensdag 19 februari.

U bent nu ruim een jaar Statenlid. In dat jaar bent u actief aan de slag voor een beter Gelderland. Maar hoe ziet u eigenlijk de positie van de Staten en uw rol daarin? Dr. Martin Schulz neemt u mee in een interactief verhaal over de positie van Statenleden, de verplaatsing van het politieke naar maatschappelijke netwerken en welke vaardigheden hiervoor nodig zijn. Hij is co-decaan van de NSOB en adjunct-directeur van NSOB Denktank.

Daarna vertelt Thijs Harmsen, coördinator van het landelijk netwerk Right to Challenge, u over de succesvolle start van ‘Natuer mei de Mienskip’. Dit is een toepassing van Right to Challenge in Friesland bij de uitvoering van het natuurbeleid in de provincie. Met dit zogenaamde ‘uitdaagrecht’ kunnen inwoners en maatschappelijke initiatieven een verzoek indienen bij overheden om de uitvoering van een taak (deels) van de overheid over te nemen, al dan niet met bijbehorend budget, als zij denken deze taak beter en goedkoper uit te kunnen voeren. Ook in het Gelderse coalitieakkoord is het uitdaagrecht opgenomen, maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Wat kunnen we van Friesland leren en wat kan uw rol hierin zijn?

Programma

16.00 uurInloop.

16.30 uurWelkom.Door Corrie-Christine van der Woude, Statenlid en lid stuurgroep Gelderland Academie

16.40 uurDr. Martin Schulzover politiek, de positie van de Staten en de verplaatsing van het politieke naar maatschappelijke netwerken.

17.25 uurThijs Harmsenover de succesvolle provinciale Friese challenge ‘Natuer mei de Mienskip’.

18.00 uurAfsluiting.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Aimée

Vragen over deze werkconferentie?