Banner
Banner
Voor: Griffier
Icon3 juni 201912.30 - 17.00 uur
IconGemeentehuis BeuningenVan Heemstraweg 46, Beuningen
Deze bijeenkomst heeft op 3 juni 2019 plaatsgevonden.

Regionale samenwerking regio Arnhem-Nijmegen: Aan de slag!

Op maandag 3 juni organiseert de Gelderland Academie in samenwerking met de griffiers uit de regio Arnhem-Nijmegen een bijeenkomst voor griffiers en regio-coördinatoren. Doel is om met elkaar van gedachten te wisselen over strategieën en ontwikkelingen in de samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen. Hoe brengen jullie elkaar en je bestuur (colleges en raden) verder in de verbinding van gemeentebesturen met verbonden partijen?

Onder leiding van Professor Marcel Boogers word je geprikkeld, gestimuleerd en uitgedaagd om tot werkwijzen en strategieën te komen om elkaar, colleges, gemeenteraden én verbonden partijen te verleiden tot kwalitatief goede samenwerking, waar inwoners uit de regio de effecten van merken. Marcel Boogers zal een prikkelend pleidooi houden om als raad meer afstand te nemen van de cijfers en vooral thematisch inhoudelijk de verbonden partijen te benaderen. Van belang is daarbij aan de voorkant van een beleidsperiode het gesprek met elkaar aan te gaan.

Vervolgens gaan jullie met elkaar in gesprek om een gezamenlijk gedragen strategie te ontwikkelen. Hiermee maak je als griffier en/of regio-coördinator duidelijk wat je het komende jaar wil gaan doen om het beleid opgesteld door de gemeentebesturen en de uitwerking hiervan door verbonden partijen nog beter met elkaar te verbinden. Maar ook hoe je de raadsleden in positie brengt om aan de voorkant van het proces invloed uit te oefenen. De positionering van de regio Arnhem-Nijmegen wordt als concrete casus gebruikt om theorie (van strategieën) en praktijk met elkaar te verbinden. De opbrengst van de discussie kan worden meegenomen als inbreng in de voorbereiding op besluitvorming de komende periode over de regio Arnhem-Nijmegen.

Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor griffiers en regio-coördinatoren uit de regio Arnhem-Nijmegen.

Programma

12:30Inloop met een broodje

13:00Opening en introductie programma

13:40Presentatie Marcel Boogers

14:00Discussie

16:00Napraten met een drankje

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?