Banner
Banner
Voor: Fractievolger/burger(raads)lid, Gedeputeerde, Heemraad, Lid algemeen bestuur, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon22 mei 202418.00 - 22.00 uur
IconGemeentehuis gemeente DoetinchemRaadhuisstraat 2 in Doetinchem

Masterclass ‘Regionale samenwerking'

Om grensoverschrijdende maatschappelijke problemen het hoofd te bieden, zijn verschillende regionale netwerken en samenwerkingsverbanden opgezet. Gemiddeld participeert elke gemeente in 33 regionale samenwerkingsverbanden. Gezamenlijk proberen gemeenten in deze netwerken onder andere de energie- en klimaattransitie in goede banen te leiden en de brede welvaart te verhogen. Maar wie haken er aan bij deze regionale tafels en samenwerkingsverbanden, en waarom? En hoe democratisch zijn deze netwerken?

Masterclass ‘Regionale samenwerking’

In deze masterclass duiken we in de uitdagingen van democratisch besturen in dergelijke complexe systemen. Ook brengen we in kaart wat de risico’s voor de democratische legitimiteit zijn. Welke vraagstukken doen zich voor? Wat is jouw rol als volksvertegenwoordiger? Gezien het toenemend aantal complexe maatschappelijke opgaven en de rol die ook het rijk daarin voor de regio ziet weggelegd (bijvoorbeeld bij regiodeals en regionale energiestrategieën) is deze masterclass een absolute aanrader.

Tijdens de avond wisselen we theorie en praktijk met elkaar af. We beginnen met een uitleg waarin de complexiteit en de (nationale en internationale) ontwikkelingen worden geschetst. We bespreken voorbeelden van regionale samenwerkingsverbanden, wisselen ervaringen uit en oefenen met casussen.

  • Welke mogelijkheden zijn er om zowel resultaten te behalen als recht te doen aan het opbouwen van langdurige relaties met de samenwerkingspartners in de regio?
  • Wat betekent deze complexiteit voor je eigen doelen als volksvertegenwoordiger?
  • Wat betekent dit voor de kaderstellende en controlerende taken van de raad of het bestuur?
  • Hoe kun je jezelf beter informeren en zo meer invloed krijgen op regionale besluiten?
  • Welke best practices zijn er binnen samenwerkingsverbanden en wat past binnen jouw praktijksituatie?

Docent

Marieke van Genugten is universitair hoofddocent bestuurskunde. Zij promoveerde in 2008 aan de Universiteit Twente. Sinds 2010 is zij verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Haar onderzoeksdomein is lokaal publiek management en governance.

Programma

18.00 uurInloop met soep en een broodje

18.30 uurAan de slag met de complexiteit van (nationale en internationale) ontwikkelingen

21.30 uurEinde van het programma

Aanmelden?

Deze masterclass is voor raadsleden, Statenleden, leden Algemeen Bestuur, fractievolgers/commissieleden, wethouders, gedeputeerden en heemraden.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?