Banner
Banner
Voor: Burgemeester, Dijkgraaf, Fractievolger/burger(raads)lid, Gedeputeerde, Heemraad, Lid algemeen bestuur, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon12 april 202413.15 - 16.00 uur
IconInformatiecentrumNabij Waalbandijk 60 te Haaften

Dijkexcursie ‘Samen werken aan waterveiligheid’

Op vrijdagmiddag 12 april organiseert de Gelderland Academie samen met Waterschap Rivierenland een bijeenkomst voor alle volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen in Gelderland. Tijdens deze middag onderzoeken we hoe we in de verschillende overheidslagen samen kunnen werken om inwoners nog beter te beschermen tegen overstromingen. Ook bezoeken we per bus het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg.

Dijkversterking

Onze dijken worden steeds belangrijker. We krijgen steeds vaker te maken met hogere en lagere waterstanden in rivieren. Nederland wordt beschermd door zo’n 17.700 kilometer aan dijken, duinen en andere waterkeringen. 60% van Nederland zou regelmatig overstromen zonder deze keringen. In 2050 moeten alle dijken (primaire keringen) voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. In totaal moet er in Nederland zo’n 2.000 kilometer aan dijk worden versterkt. Waterschap Rivierenland neemt ongeveer 400 km van die fikse opgave voor zijn rekening. Het stuk van 23 kilometer tussen Gorinchem en Waardenburg is daarbij een uitdagend begin, want hoe vind je in een gebied met zoveel bewoners langs de dijk de beste oplossing?

Programma

13.00 uurInloop

13.15 uurOpening door waarnemend dijkgraaf Goos den Hartog en heemraad Henk van ‘t Pad

13.30 uurDe waarde van een alliantie bij dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg door alliantiemanager Niek RidderbosHoe pak je in een complexe omgeving met nieuwe veiligheidsnormen en tal van onzekerheden een dijkversterking aan? Waterschap Rivierenland stond voor deze maatschappelijke uitdaging. Het zocht naar een andere samenwerkingsvorm van overheid en markt. In een alliantie zijn de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer gelijk en ze delen de risico's. Voor het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg is de Graaf Reinaldalliantie gevormd: een samenwerking van Waterschap Rivierenland met de combinatie Waalensemble (Heijmans, GMB en DEME Environmental NL en als adviseur Royal Haskoning DHV).

14.30 uurBustourWe bezoeken per bus het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Op locatie zien we welke maatregelen nodig zijn om nu én in de toekomst te voldoen aan de veiligheidsnormen.

16.00 uurAfronding en drankje in het informatiecentrum

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?