Banner
Banner
Voor: Fractievolger/burger(raads)lid, Gedeputeerde, Heemraad, Lid algemeen bestuur, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon7 oktober 20239.00 - 15.00 uur
IconHet KoelhuisCoenensparkstraat 1 in Zutphen
Deze bijeenkomst heeft op 7 oktober 2023 plaatsgevonden.

Dag voor lokale partijen 2023

Lokale partijen bestaan al lang en 36% van de kiezers stemt op ze. Maar helaas hebben diezelfde partijen nog niet de gelijke rechten en subsidies voor scholing, ledenwerving, onderzoek en campagnes als de landelijke partijen. Daarom organiseert de Gelderland Academie elk jaar een Dag voor lokale partijen. Om elkaar te ontmoeten én om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Samen aan de slag voor een sterke lokale democratie!

Dit jaar zien we je graag op zaterdag 7 oktober in het Koelhuis in Zutphen. We hebben een programma met praktische workshops en inspirerende sprekers. Ben je wethouder, raadslid, Statenlid, fractieondersteuner of bestuurslid van een lokale partij? Je bent van harte welkom!

Workshops

Tijdens de Dag zijn er twee workshoprondes. De precieze indeling volgt later. Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

 • Debattraining
  Lukt het niet altijd om in een debat helder en krachtig te reageren op anderen? Wil jij constructiever debatteren en discussiëren? Samen beter besluiten nemen? Tijdens deze training ga met collega’s aan de slag. Hoe bereid je je voor, welke debatstijlen zijn er en wanneer zet je welke stijl in? Je leert een betoog op te bouwen, je eigen standpunt goed te presenteren, tegenargumenten te weerleggen en aanvallen af te weren. Deze training wordt verzorgd door Paul Loermans (Kernachtig Wijchen). Paul was acht jaar wethouder en locoburgemeester van de gemeente Wijchen en is nu rector bij Pax Christi college.
 • Presenteren met impact
  Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met jouw presentatievaardigheden. Via interactieve oefeningen werken we aan technieken om bondig en overtuigend te presenteren. Omdat luisteraars vaak aan het begin van een presentatie bepalen in hoeverre ze aandacht besteden aan de spreker, behandelen we technieken voor een krachtige opening. We kijken naar het belang van de eerste dertig seconden, hoe je als spreker de luisteraar direct vangt en hoe je dit in de rest van de presentatie vasthoudt. Er zijn talloze technieken die door professionele speechschrijvers worden gebruikt om een presentatie krachtig en overtuigend over te laten komen. We kijken naar technieken om spanningsbogen in presentaties in te bouwen, het publiek van begin tot eind te boeien en op een indrukwekkende wijze te spreken. Ook besteden we aandacht aan het gebruik van stem, ademhaling en het inzetten van de handen en het lichaam. Deze workshop wordt gegeven door Bram Joanknecht. Bram is meer dan tien jaar actief in de politieke arena op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Hij heeft een achtergrond in het wedstrijddebat, communicatiewetenschappen en bestuurskunde en trainde de afgelopen jaren honderden politici en professionals in presentatievaardigheden en politieke effectiviteit.
 • Moties en amendementen schrijven (VOL)
  Moties en amendementen zijn de sleutel tot directe invloed op besluitvorming. Maar wanneer kies je voor een motie en wanneer voor een amendement? En hoe schrijf je een goede motie of een goed amendement? Tijdens deze workshop beantwoorden we de bovenstaande vragen. Daarnaast kijken we naar de achterliggende strategie die met een motie of amendement wordt beoogd en bespreken we mogelijkheden om zoveel mogelijk effect te sorteren. In de workshop stel je zelf een motie of amendement op. Je krijgt praktische tips en technieken om te komen tot heldere, specifieke en resultaatgerichte voorstellen. Deze workshop wordt gegeven door Bram Joanknecht. Bram is meer dan tien jaar actief in de politieke arena op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Hij heeft een achtergrond in het wedstrijddebat, communicatiewetenschappen en bestuurskunde en trainde de afgelopen jaren honderden politici en professionals in presentatievaardigheden en politieke effectiviteit.
 • Ledenwerving
  Leden en vrijwilligers zijn een aanwinst voor iedere politieke partij. Ze zorgen namelijk voor een financiële basis. Ze helpen mee met campagnes, het schrijven van programma’s en het organiseren van activiteiten. En ze zijn vaak de toekomstige raadsleden. In deze workshop ga je aan de slag met het werven van leden. Ook krijg je tijdens deze training handvatten om jongeren te benaderen en hen succesvol te betrekken bij jouw partij. Deze workshop wordt gegeven door Anne Graumans en Sem Huisman. Anne is coördinator van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. Sem is student bestuurskunde en medeauteur van het boek ’Van drempel naar daad: Jongeren en de lokale en regionale politiek’.

Programma

9.00 uurInloop met koffie en thee

9.30 uurHoe kom je als lokale partij goed op voor jouw inwoners?Na de opening door Ria Ankersmit (wethouder gemeente Oude IJsselstreek namens Lokaal Belang) vertelt politicoloog Hans Vollaard meer over het Lokaal Kiezersonderzoek en gaan we met elkaar in gesprek over hoe je als lokale partij jouw inwoners op de juiste manier vertegenwoordigd. Lokale partijen dragen een belangrijke verantwoordelijkheid in de gemeentelijke democratie. Dat komt niet alleen omdat ze samen de grootste groep van raadsleden vormen. Ze weten ook meer dan landelijke partijen kiezers te trekken die minder vertrouwen hebben in de politiek, zo bleek uit het recente Lokaal Kiezersonderzoek. Op welke manier geven lokale partijen invulling aan hun volksvertegenwoordigende rol? Volgen zij daarbij hun eigen inzicht, de partijlijn, de wensen van hun eigen kiezersachterban of proberen ze alle betrokken belangen mee te wegen? En wat vinden inwoners daarvan? Wat voor stijl van volksvertegenwoordiging spreekt hen aan? Na inzichten uit enquêtes onder inwoners en raadsleden hierover, praten we samen verder over hoe lokale partijen goed kunnen opkomen voor hun inwoners. Hans Vollaard is politicoloog aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksterrein is vertegenwoordigende democratie in gemeenten, provincies en waterschappen. Hij was onder meer medesamensteller van De Gemeenteraad: Ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie (2018) en was medecoördinator van het Lokaal Kiezersonderzoek 2022 en het onderzoek naar niet-stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

10.30 uurPauze

10.45 uurWorkshopronde 1

12.00 uurLunch en marktOp de markt staan de Gelderland Academie, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor je klaar. Ook is een fotograaf aanwezig om (portret)foto’s te maken die je kunt gebruiken voor jouw promotiemiddelen.

13.00 uurWorkshopronde 2

14.15 uurAfsluitingWe sluiten de Dag af met een drankje en een hapje. Een mooi moment om ervaringen uit te wisselen met collega’s en hen beter te leren kennen.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?