Banner
Banner
Voor: Burgemeester, Dijkgraaf, Fractievolger/burger(raads)lid, Gedeputeerde, Gemeentesecretaris, Griffier, Heemraad, Lid algemeen bestuur, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon27 juni 202319.00 - 22.00 uur
IconNederlands WatermuseumZijpendaalseweg 26-28 in Arnhem
Deze bijeenkomst heeft op 27 juni 2023 plaatsgevonden.

Bijeenkomst ‘Extreem weer’

Op dinsdagavond 27 juni organiseert de Gelderland Academie samen met Waterschap Rijn en IJssel voor de eerste keer een bijeenkomst voor alle volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen in Gelderland. Tijdens deze avond onderzoeken we hoe we als verschillende overheidslagen met partners samen kunnen werken aan een klimaatrobuust gebied.

Rond steeds meer vraagstukken werken overheden samen met elkaar en met maatschappelijke organisaties binnen netwerkachtige structuren. Wat betekent dat voor de rol van raadsleden, Statenleden, Algemeen Bestuursleden en dagelijks bestuurders? En hoe verhouden informele lijnen zich tot de formele besluitvormingsstructuur?

Programma

19.00 uurInloop

19.30 uurOpeningdoor dagvoorzitter Erik van der Pol

19.40 uurKlimaatverandering en weersextremenAls weerpresentator en gepromoveerd poolonderzoeker staat Peter Kuipers Munneke met één been in de wetenschap en met het andere in de samenleving. Hij heeft een gedegen kennis van klimaatverandering en de effecten voor Nederland en de wereld. Peter vertelt over het laatste rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek van duizenden wetenschappers en hanteert indicatoren die de klimaatverandering monitoren. Ook bekijken we de effecten van weersextremen in de provincie Gelderland.

20.10 uurDoen, delen, doordenken en doorpakkenDoor de ligging op hoge zandgronden en de beperkte mogelijkheden voor extra watertoevoer ervaart de Achterhoek grote problemen door toenemende droogte. Tegelijkertijd neemt het risico op piekbuien toe. Met het programmaplan 'Doen, delen, doordenken en doorpakken' werken 19 partijen in de Achterhoek aan het omgaan met droogte en piekbuien. Het gaat daarbij om een samenwerkingsverband tussen Waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, provincie Gelderland, Vitens, diverse natuurorganisaties, LTO Noord en 8RHK ambassadeurs. Gezamenlijk werken zij aan een handelingsperspectief voor de lange termijn. Ook pakken zij door met concrete maatregelen om het proces in gang te zetten en al doende te leren. Samen maken zij van de Achterhoek een veerkrachtige regio die weet hoe ze moet omgaan met toenemende droogte en piekbuien. Gerard van Santen is programmaleider ‘Aanpak droogte Achterhoek’ en vertelt meer over deze samenwerking.

20.40 uurPauze

20.55 uurSamen werken aan klimaatrobuust gebiedErik van der Pol gaat in gesprek met Peter Schrijver (heemraad Waterschap Rijn en IJssel), Joost van Oostrum (burgemeester gemeente Berkelland) en Gerard van Santen (programmaleider aanpak droogte Achterhoek).

21.25 uurAfsluiting en borrel

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?